| Geschiedenis | OpleidingenUniformen Brigades/kazernes  | VroegerTijden | WebLinks  | Over ons |  Gastenboek  | Contact 
 


SMC
Wordt nu lid.

museum
Vrienden van het historisch Museum.

Welkom bij MarechausseeSporen.
 In de Koninklijke Marechaussee hebben altijd een groot gevoel van saamhorigheid, korpsgeest geheerst en daarnaast een strenge discipline.  Deze drie woorden Saamhorigheid,  Korpsgeest en Discipline vormden steeds de hoge tradities bij het Wapen die zich van geslacht tot geslacht hebben overgeërfd. Talrijk zijn de daden van strenge plichtsbetrachting en zelfopoffering van vroegere leden van het Wapen, die daarvan  getuigenis aflegden. Mogen zij een aansporing zijn voor hen, die daar thans bij dienen,  zich waardig te tonen tot het Wapen behoren. Slechts wanneer de tradities bewaard blijven voor het nageslacht en in ere worden gehouden, kan het Wapen aan zijn bestemming blijven beantwoorden.
En zo moge van het Wapen gezegd worden hetgeen de Colonel Ambert in zijn  "Soldat" in het hoofdstuk "Gendarme" zo treffend zegt.

"Nooit ga ik voorbij uwe woningen, zonder op den voorgevel deze geheimzinnige onzichtbare woorden, maar welke gij door geheel uw leven daarin gegrift hebt,
 te lezen:
"ZONDER VREES EN ZONDER BLAAM"

    
 10 Jaar MarechausseeSporen

"Laat ons van het verleden niets verloren gaan; het is met het verleden dat men de toekomst opbouwt" 

Google
WWWWWW.MarechausseeSporen.nl

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem

Marechausseesporen januari 2017.


14 febr 1989 betreft het einde van de KO-95-82 tijdens de oefendagen BRATRA op het OCKMAR. Zelfs in deze staat kon men nog rijden met de VW.
Linksvoor Henry vd Hoven op de bijrijderstoel.
(ingez:Henry vd Hoven)


28 mei 1988 betreft de steunverlening vanuit de Kmar aan de (toen nog) gemeentepolitie Lelystad tijdens een Open Dag van het vliegveld Lelystad. Henry vd Hoven samen met Jaap van Boven waren belast met de verkeersregeling op de Openbare weg. Op de foto  Henry vd Hoven op het moment dat de PH-DDA vlak achter hem passeert. Deze DC-3 is later bij Den Helder in de Waddenzee gestort, waarbij alle 32 inzittenden om het leven kwamen (25 september 1996).
(ingez: Henry vd Hoven)


1979 Brigade Wezep Henry vd Hoven bij één van de 2 VW Transporters van Brigade Wezep.
(ingez: Henry vd Hoven)


1981 Brigade Wezep Henry vd Hoven geheel onherkenbaar onder de toenmalige Kmar-ME-outfit tijdens een Open Huis, na een renovatie/verbouwing van Brigade Wezep, tijdens het bezoek van B&W gemeente Oldebroek, waar Wezep deel vanuit maakte.
(ingez: Henry vd Hoven)


Bevordering wmr.Kmar.voor districts- brigadegebouw kmar Overijssel te Oldenzaal.
(ingez: Fons van den Berg)


Aoo G.A. Keur, Aoo H.Bosch en maj.G. Brink.
(ingez: Fons van den Berg)


Commando wisseling brigade Denekamp
(ingez: Fons van den Berg)


1e  Onderkomen van de brigade in Mönchen-Gladbach. Toentertijd onder de naam : Brigade Koninklijke Marechaussee NAK NORTHAG TWO ATAF. Lag op de Basis JHQ Headquaters British Forces Germany (Rheindalen). Aan de linkerzijde van het gebouw (daar waar plakette is verwijderd) zat de Duitse Politie. Deze waren inmiddels naar elders vertrokken en de brigade verhuisde korte tijd later naar een gebouw in Mönchen-Gladbach. De toenmalige brigadecommandant was de Adjudant Jan Cooymans.
(ingez: Jo Gelissen)

Leeuwarder Courant 2-3-1851.

 
Uit Drents Archief Beeldbank Drenthe.
(ingez: Cees Zuidema)

 


Nieuwe Marechausseekazerne aan de Pesserweg te Hoogeveen, 1930-1939.
Uit Drents Archief Beeldbank Drenthe.
(ingez: Cees Zuidema)


Marechausseekazerne Hoogeveen met  bereden patrouille KMar, 1920-1930.
Uit Drents Archief Beeldbank Drenthe.
(ingez: Cees Zuidema)


 Marechausseekazerne aan de Grote Kerkstraat te Hoogeveen  1920-1930.
Uit Drents Archief Beeldbank Drenthe.
(ingez: Cees Zuidema)

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem


Marechausseekazerne van de brigade Beek (L)
(ingez: Jan Jacobs)

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem


(ingez: Fons vd Berg)


Vrouwen bij het Wapen.
(ingez: Fons vd Berg)

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem


Marechaussee te paard A.J. van der Maeden, geboren op 25 april 1874 te Etten en Leur.
(ingez: Klzn. Adri Nielen dlpl.mar.1960-62)

Hij begon zijn militaire  loopbaan op  4 maart 1898 bij het 3de Regiment Veld artillerie.

(ingez: Adri Nielen dlpl.mar.1960-62)
Op de Edense heide. Achterste rij 4e van links met snor A.J. van der Maeden.

Op 25 januari 1905 in dienst getreden als marechaussee te paard bij de Koninklijke Marechaussee en ingedeeld bij de Brigade Sprundel.

(ingez: Adri Nielen dlpl.mar.1960-62)
Achterzijde marechausseekazerne Sprundel. De brigade in burger kledij gereed voor patrouille tegen stroperijen in 't Heike  St. Willebrord. De brigade werd hiervoor speciaal uitgerust met oa jachtgeweren. 2e van rechts marechaussee A.J. van der Maeden.


(ingez: Adri Nielen dlpl.mar.1960-62)
Uit het zakboekje blijkt dat hij op 25 januari 1911 werd bevorderd tot Marechaussee te paard 1e klasse. Vervolgens werd hem d.d. 7 mei 1912 schriftelijk toestemming verleend tot het aangaan van een wettig huwelijk door Luitenant Kolonel Cdt 1e Divisie, Schoenmaecker.
Op de foto A.J. van der Maeden met echtgenote Dympha Theodora Koenen en kinderen Cor en Gonda (moeder van de inzender)
Omstreeks 1913 wordt hij overgeplaatst naar de Brigade te Veghel.
(alwaar Gonda is geboren).
Omstreeks 1915-1917 behorend tot de Brigade Nijmegen.
Omstreeks 1924-1925 behorend tot de Brigade Arnhem.
1927. Laatste standplaats de Brigade te Wormerveer.
Op 20 december 1933 eervol ontslag.

(ingez: Adri Nielen dlpl.mar.1960-62)
Brigade Wormerveer 2e van links A.J. van der Maeden.

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem

Cmdt.1e divisie Kol. F.J.J.F.M. van de Kroon.


Goirle 17-1-1957. Cmdt 1e divisie Kol. F.J.J.FM.  vd Kroon neem afscheid.
(bron: Beeldbank Brabant)


1953. Aoo. Jan Kees de Bruin. Commandant brigade Eindhoven.
 


Majoor van Sprang neemt afscheid van de Brigadecommandant Eindhoven de Aoo. de Bruin. Vlnr.achter: Valkenburg, Leijten, Mengelers, Webber, Visser, Corbijn en Tijsma. 1953.


1953. Watersnoodramp.
Achterzijde van de marechausseekazerne Hansweert in het water.
(ingez:Sjaak van Loo)


1930. Marechausseekazerne van de brigade Venraij aan de Langstraat.
(bron: Beeldbank Brabant)


Marechausseekazerne van de brigade Willemstad. Pand is in 1907 gesloopt.
Opvallend is de persoon rechts in het uniform met één rij knopen. Wie heeft hier meer info over?
(bron: West Brabants Archief)


Marechausseekazerne van de brigade Willemstad. Pand is in 1907 gesloopt.
(bron: West Brabants Archief)


Beroepsopleiding 1958-10.
Opkomst 2 oktober 1958.
Plantagie R, Bruin de D.J, Gerritjans F.P.H, Klerks J.F, Maas R.J, Nijland H, Nagelhout D, Prickartz J.N, Snippert L.G.J, Adriaanse G.J, Brakman J.L, Duvelot A.J, Boer de H, Bastiaansen J.F, Eilander A.W, Frackema H, Gijsbertse J, Koopman T.F, Popken B, Jerphanion, Horsten C, Heijden A.A.


Ton van der Heijden Brigade Vlaardingen.
(ingez: Ton van der Heijden)


Ton van der Heijden Brigade Vlaardingen.
(ingez: van Ton van der Heijden)


Ton van der Heijden.
1959 Oldenbroek.
(ingez: Ton van der Heijden)


Les in verkeerregelen te Arnhem.
links Ferwerda en rechts Jerphanion?.
De meisjes van de Chr.Nijverheidsschool staan belangstellend voor het raam.
(foto van Ton van der Heijden)


Les verkeerregelen te Arnhem.
linksachter Gijsbertsen.
Rechts Jerphanion en derde van rechtsachter Bastiaansen.
(foto van Ton van der Heijden)


Les verkeerregelen te Arnhem.
staand: vlnr Ferwerda, Maas?, Plantagie,Gijsberts.
Knielend:Bastiaansen, Brakman, Franckena.
(foto van Ton van der Heijden)


Onbekende marechaussee brigade Arnhem.
(foto van Ton van der Heijden.)


Onbekende marechaussee brigade Arnhem.
(foto van Ton van der Heijden.)


1959. Een marechaussee van de opleiding 58-10 op wacht Koning Willem III kazerne.
(foto van Ton van der Heijden)


vlnr: achter: Gijsbertse, Nagelhout, Klerks, ?, Jerphanion, Bastiaansen, Ton en Brakman.


Tenue allerlei.
Popken(?), Klerks, Nagelhout, Bruijn, Bastiaansen en Ton van der Heijden (met pistool)


Ton van der Heijden schrijft: " Op jacht gingen we ook, net 18 jaar dus... Op de foto met mij met ( pff de naam weet ik niet meer) het was de dochter van de hotelhouder van de Witte Berken in Nieuw Milligen. Maar het is niets geworden. Ik mocht alleen binnenkomen als ik hielp met vaatwassen in het hotel". Tja.


Opleiding Koning Willem III kazerne.
vlnr Nagelhout, Gijsbertse,Frankena? en Klerks.
(foto van Ton van der Heijden)

Opleiding Koning Willem III kazerne.
Achter Gijsberts, Nagelhout, Ton (met biertje v d show, drink nog niet)
Voor Bruijn en Klerks.
(ingez: Ton van der Heijden)


1962. Schietwedstrijd te Katwijk.
(foto van Ton van der Heijden)


Marechaussee Snippert.
(foto van Ton van der Heijden)


Opleiding Koning Willem III kazerne Apeldoorn.
1958. Ergens in het Orderbos rond de kazerne. Ton van der Heijden in gevechtsuitrusting met het geweer Lee Enfield.
(ingez:  Ton van der Heijden)

Gerrit Jans tussen het groen ergens op de Koning Willem Willem III kazerne
(foto van Ton van der Heijden)

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem


Boven de voordeur van de ingang van de voormalige marechausseekazerne
Emmercompascuum zijn nog steeds de oude "sporen"  van de muurankers aanwezig waaraan het rijkswapenschild was bevestigd.


Marechausseekazerne van de brigade Bergen op Zoom Villa "Meilust".
Pand is in 1992 gesloopt.
(bron West Brabants Archief)


5-1-17. Voormalige marechausseekazerne van de brigade Ede door brand verwoest.
(ingez: Cees Noortman)


Voormalige marechausseekazerne van de brigade Ede.
 


1963. Stafgebouw 1e Divisie Kmar Breda in wintertooi.

Het eerste stafgebouw 1e Divisie Kmar Breda Ulvenhoutseweg 12 Breda.Helmond Nieuws 1943.
De bezetter heft de brigades op.


Marechausseekazerne van de brigade Glanerbrug.
(Ingez:Henk Kars)
 


Personeel brigade Bergeijk 1940.


1911. Brigade Asten


1929.Tilburgse Courant.


Personeel brigade Asten 1940.


(ingez:Eikepen)
Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem

Onderstaande foto's zijn ingezonden door Ton Vlamings.


Marechausseekazerne van de brigade Roosendaal nog in volle ornaat.
(foto van Ton Vlamings)


Taptoe Breda 1973? Jan Rox voorop, Ton Vlamings in het midden van beide foto’s.


Brigade Hoogerheide.
Medailleuitreiking door de toenmalige DC Van Arkel 24 jr trouwe dienst Bart Smits
Tweede van links Wout van Hemert, aan de rechterzijde P.Hoetelmans, P.Schoonen en T.Vlamings in het midden de jubilaris.


Marechausseekazerne Hoogerheide met 6 dienstwoningen.


Marechausseekazerne Hoogerheide met brigadepersoneel en voertuigen.
vlnr Hans van Boven, Piet Hoetelmans, Piet Schoonen, Bart Smits (BC) en Ton Vlamings.


Commando-overdracht 12 GGW Hesepe (Dld) Personeel districht BRD/KLU, 1e rij o.a. A.Dolfing, H. Wessels en T.Vlamings, voorop DC Henk Slots.


Bezoek C-Kmar gen-maj. Van Lier aan de brigade Bramsche.
Voorgrond vlnr: DC Jan Timmermans CKmar generaal van Lier en BC Ab Dolfing.
Achtergrond o.a. Ton Vlamings, Henk Wessels, reachter DC Roel Wessels, Hans Kuiper, reachter C-Kmar Willem Sibering, naast A.Dolfing staat M. Thijssen.
Wie weet de andere namen?

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem


Herdenkingen monument Roermond

Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem

V
Juni 1971.
Fotoalbum tgv.36 jaar eerlijke en trouwe dienst Aoo Willem van Leenen.
Uw hulp gevraagd bij namen van personen.
Links depot cmdt.kol.Ariëns? Rechts jubilaris.


Afbeeldingsresultaat voor marechaussee embleem

   
Marechaussee klewang.

  Foto's op deze pagina zijn recent ingezonden en worden bijna wekelijks vernieuwd om vervolgens te worden opgenomen in de verschillende vaste rubrieken. Dus blijf kijken.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.
Schrijf uw reactie in ons Gastenboek
© webmaster.

 

 

 


 10 Jaar MarechausseeSporen
 

inzendingen:
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Februari 2015
Januari 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
 


 

 


 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.