| Geschiedenis | OpleidingenUniformen Brigades/kazernes  | VroegerTijden | WebLinks  | Over ons |  Contact 

 

 

Google
WWWWWW.MarechausseeSporen.nl

Marechausseesporen oktober  2020

   Fotoalbum van Johannes Pijnacker.
(ingez: Marco Pijnacker)

Inzender is in de beginfase (onderzoek en info verzamelen) van het schrijven van een boek dat ook zal dienen als een script voor een documentaire. Hierin wil hij graag o.a. aandacht geven aan de diensttijd van zijn vader in de periode 1955 tm 1973, de periode waarin inzender nog thuis woonde. Hij zou erg geholpen zijn met een “officiële” lijst/overzicht van de diensttijd, datums en jaartallen. Ook zal hij erg blij zijn met brigade foto’s en in het bijzonder die van Oldenzaal - het bootje in Hoogvliet en het geweldig mooie gebouw aan de Westersingel nr. 12 in R’dam dat helaas is afgebroken.  Hij is ook erg geïnteresseerd in de Nieuw-Guinea periodes, wanneer/waar zijn vader precies geweest.

 Johannes Pijnacker als marechaussee.
 Geboren op 4 April 1921 en overleden op 25 december 1990 op 69 jarige leeftijd te Schiedam.
Naar zijn fotoalbum.


 Brigade Schinveld omstreeks 1914.
Mijn grootvader (Lange man)  2e van rechts JD.Rijnders.
Op de voorgrond zijn zoon(tje) mijn vader.
(ingez: Jan Rijnders klzn)

Marechausseesporen september 2020

 


Brigade Witmarsum: politietoezicht. Foto van een groep militairen van het garnizoen
    Leeuwarden bezig met een verplaatsing per rijwiel, met een rustpauze (voor een
    foto?) te Witmarsum en gadegeslagen door een personeelslid van de brigade KMar
    Witmarsum. Periode: plm. 1910-1920. 
    (Bron: Foto Tresoar, Fries Fotoarchief)


Brigade Franeker: Familieportret:.Foto van de Marechausseekazerne met op de 
    voorgrond twee kinderen, op de achtergrond gadegeslagen door een (opper)
    wachtmeester en zijn vrouw van die brigade. De stallen van deze brigade zijn op de 
achtergrond eveneens zichtbaar.. Periode: plm. 1910-1920.
     Bron: Fotoarchief Oud-Franeker.


Brigade Heerenveen: Een fraaie foto van de pas opgeleverde Marechaussee-
     kazerne van de brigade Heerenveen. Periode 1935.
     Bron: Fotoarchief Oud-Heerenveen.


 Brigade Heerenveen: Artikel uit de Leeuwarder Courant van 12-1-1920 n.a.v. een 
    ongeval met een tram te Heerenveen.
Bovenstaande "marechausseesporen ingezonden door Cees Zuidema)


Foto tgv de uitreiking gouden medaille aan Aoo C. de Kort BC Hulst.
Klik voor groter formaat.
(ingez. Jan Jan Grim)


 Uit de oude doos. 1904. Kapitein Vermeulen.
(Bron: De Roegbainders Nieuwe Pekela)
(ingez: Jan Buseman)

 

Marechausseesporen augustus 2020


1940. Voor de marechausseekazerne liep de tramlijn naar 's-Hertogenbosch naar Helmond. Op de foto de locomotief met machinist, rechts achter de marechausseekazerne.
(ingez: Henk Westland)


Opperwachtmeester Severien Hubert Smeetsbij het wapen van  16-11-1894 tot 16-11-1919. 
(ingez: Jules Smeets)


 Foto uit de oude doos van C-4e divisie KMar de luitenant-kolonel van Selm en de burgemeester van Groningen Cort van der Linden en diens echtgenote, tijdens een voetbalwedstrijd tussen de elftallen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland, stadion Esserberg te Haren op 25 mei 1935.
(bron beeldbank Groningen ingez: Cees Zuidema)

   
De Marechausseekazerne Assen, Beilerstraat 155, gezien vanuit zuidelijke richting, met de los staande dubbele dienstwoning, periode 1945-1955.
(bron beeldbank Groningen ingez: Cees Zuidema)

Onderstaande foto's van beroepsopleiding 1980-2.
(ingez:H. Losenoord)


Klik voor groter formaat.


2017. De Reünie. Klik voor groter formaat.


1980. Marechaussee worden? Wat er aan vooraf gaat.

1980. Adjudant OO.G. vd Zalm.

 

 


 

Hoofddeksel vrouw officier majoor tot kolonel


Hoofddeksel vrouw officier 1e,2e Ltn tot kapitein.


Hoofddeksel vrouw wachtmeester/opperwachtmeester.


"Marechausseesporen" van Daan van Kalkeren van het Korps Rijdende Artillerie de Gele Rijders naar dienst bij de Marechaussee na de capitulatie in 1940 tot 1945. Hij wordt te werk gesteld te Nijmegen.
(ingez: Sonja van Kalkeren)
Kijk mee in zijn fotoalbum


Binnenplaats achterzijde marechausseekazerne brigade Rotterdam. Op de foto marechaussee Willem Laurman bij de BMW escorte motoren.
Via een smal steegje aan Kruiskade was de binnenplaats te bereiken, hetgeen vaak een spiegel van de combi kostte. De brigadecommandant in mijn tijd (1967-1972) was  de aoo van Houten. Ik herinner mij de wmr1 Zwijgers. De brigade deed de van Gent-kazerne alsmede de begeleiding van colonnes Engelse voertuigen van Europoort naar Duitsland en andersom en het vervoer begeleiden van de 475 pkThornycroft Mighty Antar trekker en opleggers geladen met 50 ton Centurion tanks van de opslagplaats in Rhoon naar Amersfoort.
(ingez: Willem Laurman)
Marechausseekazerne (2e) van de brigade St.Anna Parochie.
(bron: Tresoar: Fries Fotoarchief. ingez: Cees Zuidema)


1925. Marechausseekazerne van de brigade Sneek.
(bron: Tresoar: Fries Fotoarchief. ingez: Cees Zuidema)


1890.
(ingez: Cees Zuidema)


1891.
Krantenknipsels.
(ingez: Cees Zuidema)


Marechaussee Adrianus Martinus Cornelis Antonius van der Goes, geboren op 27-07-1915.
Brigade Budel.
(ingez: Ad van der Goes)


Tuigkast/bittenkast uit de voormalige marechausseekazerne Witmarsum.


Klopper paardendeken.
(collectie: webmaster)


Gibernetas officieren


Gibernetas marechaussees zwart.


Gibernetas wit.


Tuniek marechaussee uniform jaren 1980.

image
Tuniek vóór 1940.

image
Pistooltas. Mouw rangonderscheiding zilver chevron wmr.owmrs.

image
Blauw katoenen nestel met zilverdraad wmr-owmr.

image
Cavalerie sabel.

image
Klewang/ sabeldrager


image
Kepi Uniform (opper)wachtmeester vooroorlogs.
(foto's van en uit de verzameling van Marcel van Hulst)

 


Marechaussee (met de knoop) Marie Willem de Best, geb. Rotterdam op 22 maart 1903. Komt bij de Koninklijke Marechaussee als marechaussee te paard in dienst op 15 oktober 1924. Met als eerste standplaats maastricht.
Kijk mee in zijn album op de website van Nederlandse Politie Toen en Nu

 

Marechausseesporen juli  2020


Collectie Nederlandse Politie Toen en Nu.

Toegevoegd aan weblinks.


1985, januari:  Leden van de steungroep Assen proberen te verhinderen dat de VW-transporter van de Kon. Marechaussee, met daarin een dienstweigeraar door kan rijden naar het Huis van Bewaring aan de Brink 9 te Assen.
(ingez: Cees Zuidema)


1929: Leden van de Schietvereniging Dwingeloo tijdens een oefenavond in café Zantinge, Brink 33 te Dwingeloo. Staand van links naar rechts: L. Geling, Rijksveldwachter; Meendering; K. vd Laan, Gemeente-veldwachter; J. Dolfing; caféhouder J, Zantinge; A. Dekker; wachtmeester KMar  B.Klaver; J. Oosterkamp; onbekend; J. Bloemerts.
Knielend van links naar rechts: R. Koeling; Wieringa; J. Eggink; wachtmeester KMar J.H.Mulder.
(bron: beeldbank Drenthe ingez: Cees Zuidema)


Bereden patrouille KMar van de brigade Hoogezand   te Zuidbroek uit plm 1927.
(ingez:Cees Zuidema)


In 1914-1915 gaf K. Tiktak Thee- en Koffiehandel een 'Album van Neerlands leger en vloot" uit. Hierin konden de bij de aankoop van koffie en of thee gegeven afbeeldingen van de uniformen van het NL leger en vloot ingeplakt worden.
(bron: Beeldbank Groningen, ingez: Cees Zuidema)


Het tegeltableau Rijkswapen  brigade Delfzijl.
    Aan dit Rijkswapen zit echter het volgende verhaal vast.
    De voormalige Marechausseekazerne van het zgn vereenvoudigde type van Winschoten
    omvatte bij de oplevering omstreeks 1925 een Brigadebureau en een Districtsbureau voor de Districtscommandant Winschoten. 
    Bij de opening van deze Marechausseekazerne sierde het tegeltableau met het Rijkswapen zoals afgebeeld op de foto van Storteboom bij de brigade Delfzijl  de gevel van deze kazerne tot de opheffing daarvan in 1954. Dit tegeltableau werd toen opgeslagen bij de gemeente Winschoten tot 1971.  Door nasporingen naar dit tegeltableau door de toenmalige ow en later aoo/brigC  Roelf Hut kwam dit tegeltableau 'boven water' en werd het aan de KMar teruggegeven. Resumé: Het opgespoorde tegeltableau kreeg in 1971 een ereplaats op het bureau van  brigadecommandant (bc). Toen ik daar al bc.werd benoemd trof ik dat op mijn bureau dus aan. Bij mijn afscheid als bc op 1-11-1998 werd er door de regionale pers een interview met mij gehouden en werd bijgaande foto gemaakt staande voor het tegeltableau, links Jan Buseman de nieuwe bc en ik rechts de gaande man. Historisch juist gezien hoort dit tegeltableau thuis bij de het hoofdstuk 'brigade Winschoten".
(tekst en foto ingezonden Cees Zuidema)


Beroepsopleiding 1970-4.
Klik voor groter formaat.
Bovenste rij van links naar rechts:
Hans Hafkamp   -   Jack Moreaux   -   Mijndert van der Veer -  Ger Tenten   -  Hans Wessel –  …. Nijhof  -  Aaldert Oldenbeuving  -  Geert Top  -  Ruud  Vonk  -  Ceriel  Pals  -  Peter de Jong  - Ernst Ruijters  - Willem Brandsma.
Middelste rij van links naar rechts:
…… Magielsen
-
Bart van Limburg  - Reinder Zimmer  -  Kees Schalkoort  - Joop  van Dijk  -  Hans Rutten   -  Gerrit Krol -  Ernst de Graaf  -  Jules Huiskes  - Wietse Geertman  - Chris Dubbeldam.
Onderste  rij van links naar rechts:
Wmr I  Koos Nagelkerke  -  Peter Sieben  - Lex van Pelt  -  Willem Trijsburg  -  Jan Kelder  -  Adj. Withaar  -  Rob Soer  - Kol.  Muller  -  Lnt. Korf   -  Martin Booij  -  Willem de Lange  -  Cees Kroon  -  Ben Scherluit  Richard  Hofs  -  Leo van Velzen  - Adrie van Damme  - Meindert Bos  -  Wmr I. Zwiers
 (ingez: Hans Hafkamp)


(Ingez: en foto van Eric Heijink)


Info gevraagd over tijd/datum van de grenswacht

Marechausseesporen juni 2020


Piet van Duppen en Mw.  Ineke van Duijnhoven-Kreugel in de deuropening van de marechausseekazerne aan de Tuinstraat 13 te Eindhoven.
(foto Simon Vijverberg)


Een bewoner van een vier voormalige dienstwoningen van de brigade Eindhoven aan de Tuinstraat vroeg om informatie over de historie van de marechausseekazerne Eindhoven.
Op 16 juni 2002 werd "marechausseesporen" uigenodigd om nog een kijkje te nemen in de dienstwoning en de kazerne welke al jarenlang bewoond worden door studenten. Voor zever de herinneringen terug gaan in de jaren 70 waren de bezochte dienstwoning voor het grootste gedeelte nog in originele staat. Het was de woning waar de Aoo. John.Th, van 't Hullenaar en Owmr. Nico Berkelaar met hun gezin woonden. Bij het betreden van de kazerne op nummer 13 kwam er niet echt het gevoel van "thuiskomen" over. De veronderstelling dat er nog oude "marechausseesporen" en herinneringen te zien zouden zijn bleek niet zo te zijn.
Bij binnenkomst was rechts het buro van de brigadecommandant en links de plantonkamer. Deze ruimtes en ook de daar achterliggende ruimten zoals de cellen, kantine enz waren  bijgetrokken ter vergroting van de direct aan de kazerne vastzittende dienstwoningen. Kortom de "marechausseesporen" zijn daar voor een heel groot gedeelte door de tijd gewist.
Alleen de trap naar de bovenverdiepingen was nog originele staat. Toch leuk en het bezoek was bijzonder met dank aan de bewoners van nr.7.


De gevelankers waar ooit het Rijkswapen aan was bevestigd zijn nog aanwezig.
(foto Simon Vijverberg)
 


(foto Simon Vijverberg)


Brigade Blomberg (BRD). Ergens in het midden van de jaren '70.
Vlnr: Dries Graver, Piet Mol, Koos van der Helm, Bart Kweekel, Leon Janssen, Albert Colenbrander, Aris van Ekeren, Derk Veenhof en BC Berend Nanninga.
(ingez: Piet Mol)


Generaal Wilmink ontvangt  1e Ltnt Cooymans BrigC Heidelberg.
( foto van Joop Rump)
Klik voor groter formaat. 1977 bijeenkomst brigadecommandanten. Uit het album van Paul Joosse.
Op de foto van links naar rechts: 
zittend: adjudant Roel van der Wal, brigC Delfzijl; kapitein Gerard Beelen, off-toegevoegd; majoor Herbert E. Scipio, districtscommandant; adjudant JanJelle Visser brigC Leeuwarden; adjudant Jan Westhoeve, brigC Assen;
staand: opperwachtmeester Jan Hoving districtsstaf,, Hoofd Opzicht Personeel; opperwachtmeester Henk Braaksma, brigC Zuidlaren; adjudant Paulus Joosse, brigC Groningen; adjudant Auike Gorter, brigC Nieuweswchans; adjudant Jan Mantel, brigC Ter Apel; opperwachtmeester Eesger Westerhof, C-Verkeersgroep; adjudant Bé(rend) Nanninga, brigC Coevorden; adjudant Jaap Warners, Districtsschrijver.
#info van Cees Zuidema

 

  
Marechaussee klewang.

  Foto's op deze pagina zijn recent ingezonden en worden bijna wekelijks vernieuwd om vervolgens te worden opgenomen in de verschillende vaste rubrieken. Dus blijf kijken.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.
Schrijf uw reactie in ons Gastenboek
© webmaster.

 

 

 

 

 

 

 

 13 Jaar MarechausseeSporen.
 

Actueel:
Oproep
en gevraagd

MarechausseeSporen
maand:

mei 2020
april 2020
maart 2020

februari 2020
januari 2020
december 2019

november 2019
oktober 2019
september 2019

augustus 2019
Juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018

februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017

september 2017
augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015

Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Februari 2015
Januari 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.