Uit de fotoalbum van Piet van Beekum
(ingezonden door Ab Blaauw)


Het verhaal van Piet van Beekum over zijn marechausseetijd alvorens hij overging naar de Rijkspolitie. Op deze foto staat Piet van Beekum in de achterste rij tweede van links.

Op 3 juli 1939 moest hij in militaire dienst. Hij kwam terecht bij het derde Regiment Huzaren in den Haag en gelegerd in de Nieuwe Alexander kazerne
. Begin juni 1940 , na de capitulatie, vroeg zijn commandant vrijwilligers voor de marechaussee. Piet gaf zich daar voor op en vertrok op 9 juni naar Limburg. Hij werd grenscontroleur en kreeg een rood-witte-blauwe band om de rechterarm terwijl hij nog in het veldgrijs bleef lopen Op deze band stond grenscontroleur doch hij deed gewoon dienst met de marechaussee. Hij belandde op de brigade Spekholzerheide. Op een gegeven moment moest hij bij de "ouwe" op het bureau komen. Hij kreeg een reisorder en de opdracht de volgende dag naar Maastricht te gaan om daar te tekenen voor 6 jaar bij de Marechaussee. Al gauw kwam toen de kleermaker en werd hij in het uniform gestoken.


Piet van Beekum in zijn marechaussee uniform.
Op de foto stond hij op post bij de ingang naar het Kasteel Strijthagen
.
Op de marechausseekazerne van de brigade Maastricht werd hij ge´nstrueerd over de wetskennis. In maart 1941 werd hij een paar dagen gedetacheerd in de marechausseekazerne Heerlen en deed daar een examentje.
Op 28 maart 1941 werd hij door de Kantonrechter te Heerlen beedigd als opsporingsambtenaar en was vanaf die datum dus een echte marechaussee ________________________________


Piet van Beekum , gedetacheerd in Belfeld voor de bewaking van de stuw aldaar.

Op 2e Pinksterdag 1941 vertrok hij naar Blerick.

Piet van Beekum klaar voor afmars samen met nog een collega in het bakkie naar Blerick.
Naam collega helaas onbekend.

Op 27 oktober 1943 trouwde Piet van Beekum met Aartje van Bodegom in het gemeentehuis te Halfweg.
Daar werden ze getrouwd door een NSB burgemeester.
Deze burgemeester wilde een lange toespraak houden doch daar had Piet geen zin in. Hij sprong van zijn stoel op en deelde mede daar geen prijs op te stellen. De burgemeester was gelijk klaar met zijn preek. De gemeente ambtenaren die bij het huwelijk aanwezig waren zaten stiekum te lachen.Piet had op zijn trouwdag, heel ondeugend een sabel om met daaraan een oranje kwast
.

Piet van Beekum en Aartje van Bodegom
27 oktober 1943
.


Piet van Beekum te paard. Of dit nu bij een bevrijdingsfeest is gemaakt of bij een schuttersfeest is niet bekend.

 


 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.