Uit de fotoalbum van Andries van den Brink

(foto's van Hans van den Brink)
 

1937. Marechaussee Andries van den Brink
geb. 16 september 1915 - Overl. 8 oktober 1974
Bij de Koninklijke Marechaussee in dienst getreden op 19 februari 1937.
(foto van Hans van den Brink)

Vlak voor de mobilisatie.
Staande is Andries van den Brink

Mobilisatie.
Links vooraan is Andries van den Brink.
 


Vlak voor de mobilisatie.
 

 Tijdens zijn verblijf in Engeland trouwde Andries van den Brink met
Brenda Hoyle
De trouwplechtigheid vond plaats in Congleton, U.K.


A.O.O Andries van den Brink.

H.K.H. Prinses Beatrix bedankt de leden van de deputatie voor het - namens allen die tot het wapen der KMar behoren - aangeboden babyboek.
De deputatie bestond uit briggen H.J. Amelink (niet op de foto), maj H.C. de Bruijn, aoo A. van den Brink, mar I A.H. Colenbrander (gedeeltelijkzichtbaar)
en dpl mar II E. de Groot.

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.