Fotoalbum van Ineke van Vuuren-Moerkerken.

Onderstaand: Aantekeningen van de brigadecommandant Ommen de Aoo
Henricus  Moerkerken omtrent zijn brigadepersoneel.
(foto's van Ineke van Vuuren-Moerkerken)


1927. Brigade Ommen met Gemeente -en Rijksveldwachters. In het midden de Brigadecommandant  H. Moerkerken. Vermoedelijk tgv een jubileum van de BC.


van der Meer Age


Scholten Gerrit Jan


de Ruiter Jan


Vlielander Jacob


de Ruiter Arie


Kemper Bartholomeus


Spaai Johannes Hendrikus.
Aantekeningen van de brigadecommandant Ommen de Aoo
Henricus  Moerkerken omtrent zijn brigadepersoneel.
(foto's van Ineke van Vuuren-Moerkerken)


Achterzijde marechausseekazerne van de brigade Tegelen. Uitreiking zilveren medaille aan de Opperwachtmeester Hofland districtsschrijver KMar Venlo. Het district Venlo was gevestigd op de kazerne te Tegelen met als cmdt de kapt.A.P.J. van Odijk.  Wmr?Cees Moerkerken staat er tussen in de groene dagelijkse tenue.
(fotoarchief Mw. I. van Vuuren-Moerkerken.)

Brigadecommandant Cees Moerkerken bij zijn afscheid van de brigade Venlo in 1958.
(fotoarchief Mw. I. van Vuuren -Moerkerken)


(foto van Mw. I. van Vuuren-Moerkerken).


De voormalige marechausseekazerne van de brigade Well ten tijde van de foto in gebruik door de Rijkspolitie.
(Foto van Mw. I. van Vuuren-Moerkerken.)

          
Dienstwoningen van de brigade Well.
(Foto van Mw. I. van Vuuren-Moerkerken)


De marechausseekazerne  met personeel van de brigade Winterswijk  aan de Haitsma Mulierweg. Links staat opper Goosens (geb3-3-1873) met zijn gezin.In deze kazerne is waarschijnlijk Kapt.Cees Moerkerken geboren.
Uit het fotoboek Winterswijk van Mw.I. van Vuuren-Moerkerken.


(fotoarchief van Mw. I. van Vuuren-Moerkerken)
wmr cursus 1948.

2e Sectie 3e peloton  opleiding onderofficier 1 april tot 24 september 1948 te Apeldoorn.
Staande vlnr:KouwerJ.D, Berkelaar.N, Brouwer.G, van Loo. E, Jansen.W.B. Rustenburg.A, Spiering. C, van der Wal.R, Offermans.J
zittend vlnr: Radstake.J, Miedema.F, de Haan.J, van der Ham. C, Nijboer.G.H, van Munster.H.A.M, Heemskerk.J.J.


Marechausseekazerne te Wageningen.
(fotoarchief Mw.I. van Vuuren-Moerkerken)


Marechausseeman Kapitein b.d. Cees Moerkerken

 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.