Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

 

Sporen van de beroepsopleiding 73-1
Uit de fotoalbum van Bert van Hedel.

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Bert van Hedel, Brigadeadjudant Brigade Scheldestromen, nam zelf deel aan deze opleiding en stuurde ons onderstaande foto waarvoor onze hartelijke dank.

Van links naar rechts. Bovenste rij: Aad Stuijvenberg. Piet Rosendal. Nes G.P. , Cees Schekkerman. Ed van Essen. Harry Nicolai. Harry Grijsen. Karel Methorst. Ad van Loon. Jan Bruntink. 2e rij Peter Sengers. Ray Regeling. Heinz Peuten. Theo Nijensteen. Willem van Vossen. Harrie Berg. Jos Zandvliet. Rensink C.B., Tjibbe de Boer, Rieks Stevens. Jan Bruintjes. Henk Hilberink en daarvoor Loek van Soest.en naast hem Tymen Steenbeek. 3e rij Jan Gans. Willem Rasing. Hans Hengeveld. Ben de Groot. Rene Westerman. Henk Beerling. Bart Klatt. Martin Huijsmans. Lute M.J.M., Ralf Bok. Jan Wim Foppes. Nico Nijp. 4e rij Gerard Tanke. Joop Verbaas. Sjirra Habets. Jan de Pundert. Henk de Haan. Aad Wijten. Henk ten Voorde. Bart Woltjer. Ed Heuvelink. Gerrit van der Werf. Rob Visser. Ron Mak. Willem Maatman. 5e rij zittend Cees Benschop. Bert van Hedel. Henry Stoffelen. Hans Haartmans. Dick Riezebos. Wmr De Boer,adj.  Boom.Ltn Wever. Ydema. Ellens. Henk Meijering. Hans Pals. Jan Koop.

 

Ltn Wever. Ydema. Ellens. Henk Meijering. Hans Pals. Jan Koop


2e man links voor is Bert van Hedel. Wie kent de anderen? Gaarne bericht aan:
postbus@marechausseesporen.nl
Ger van Malssen heeft op deze foto de volgende collega's ontdekt:
Eerste rij, 3e van links Ed Franssen, thans KMar Schiphol;
Eerste rij, 4e van links Hans Haartmans, thans Politie Limburg Zuid;
tweede rij; uiterst rechts, René Klauwers, thans Politie Limburg Zuid
Vierde rij; 2e van rechts (met snor), Luc v.Soest, thans KMar Limburg Zuid.
3e rij van onder, 4e van links is Ben de Groot en de 8e  van links is Martin Huijsmans.

Joop Rump vult aan:
Kaderleden bij de foto van 73-1
vooraan van links naar rechts: Sane de Boer, Klaas Boom, elnt Luit Wever, Theo Ydema en Willem Ellens.

de 8e van links met snor Bart Woltjer.
Links daarnaast te Voorde ( heeft reeds als kapitein de dienst verlaten) eerste rij 5e van links is Dirk Riiezenbos. Werkt als ovj bij de IND te Zwolle.
Op de achterste rij 5e van links staat Eddy van Essen Thans wijkagent poltie N.O Gelderland standplaats Apeldoorn.
Info Bart Woltjer 19-2-2012

Bert van Hedel en Matje Huismans tijdens bivak in 1973.
(fotoalbum van Matje Huismans)


 

 

Fotoalbums

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.