Koninklijke Marechaussee
Brigade Ermelo.
De brigade Ermelo werd uitgezet op 5 november 1947 en opgeheven op 1 juli 1949. Wederom uitgezet op 1 oktober 1954 en opgeheven en gesloten op 1 april 2007.

De marechauseekazerne van de brigade Ermelo.
(foto van Wieger Steenbergen)

Personeel brigade Ermelo. Wie helpt bij de namen?
Van links naar rechts zijn dit:
Mar Jans Lutjes; Owmr. Piet Heinsbroek; Wmr. Steven Tuinstra;
Brig. Cdt. Adj. Van Wijngaarden;wmr. Marten Hop; Owmr. Brefeld;
Mar.Bertus Abbink;  Mar. ??? en Mar. Pauli.
(info van oud marechaussee Bertus Abbink)


Her Rijkswapen boven de ingang van het brigadegebouw van de brigade Ermelo.
(foto van Gerrit Storteboom)


Dienstwoningen brigade Ermelo.
(foto van Gerrit Storteboom)


Brigadegebouw Ermelo.
(foto van Gerrit Storteboom)


Brigadegebouw Ermelo.
(foto van Gerrit Storteboom)

 


 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.