Koninklijke Marechaussee
Brigade 't Loo.

 
De brigade 't Loo werd uitgezet op 10 juni 1909 en opgeheven
op 1 maart 1943.
Wederom uitgezet op 7 november 1949 en opgeheven op 1 april 1997.Aflossing van de wacht 4-7-1957 Paleis 't Loo.
(foto van Cor Vranken.


De voormalige marechausseekazerne aan de Loseweg. Dit gebouw was het eigendom van
Cdt. 4e Divisie Kmar en de later Cdt.Kon. marechaussee Egter van Wissekerke.
(Foto van Jaap Bontsema) 


Paleiswacht 'Loo 1910-1920.


1909. Detachement marechaussee neemt paleisbewaking over.


De Marechaussee neemt de paleiswacht weer over in 1948.

 


 


Wacht Paleis 't Loo.
Voorste rij:?. vd Aa.
achter:?,?,wmr Dalemans, vd Wakker en Jan Jacobs. Foto van Jan Jacobs.
Bovenste drie foto's ingezonden uit 1963 door oud marechaussee Jan Goossens.
Jan schrijft het volgende:
 

Alle 3 de foto,s hebben betrekkking op het 50 jarig bestaan van de Brigade Het Loo in 1963.
Op foto met groep staat de gehele Brigade aangetreden. AOO Slabbekoorn was brigadecommandant en Ow van Os toegevoegd. Staan uiterst links op foto.
Verder staat op de groepsfoto de Aalmoezenier van de Willem 3. Dit is de man met de hand aan de bril. Ik denk dat velen deze aalmoezenier kennen. In het midden de douariere von Pabst van Troostwijck namens het Kon Huis. Tevens DC maj de Wit als ik het goed heb.
 


Detachement van de wachtbrigade 't Loo.
Bestaande oa uit de lichtingen 61-5 en 62-3.
Met de owmr. van Os en de wmrI.Dick de Gelder(overl)  4e van links MarII Joustra. Rechts naast het bord de marII. Elbers en Haverkotte.
Wie herkent de andere personen?
(foto van Rob Joustra) Klik op de foto voor groter formaat.


Jan Goossens op wacht bij paleis 't Loo.1963
(foto van Jan Goossens)


Jan Goossens op wacht bij paleis 't Loo.1963
(foto van Jan Goossens)


Foto van Jan de Vogel.


Marechausseekazerne van de brigade 't Loo 1950.
(fotoarchief J.Hof)

Personeel brigade 't Loo omstreeks 1950.
(fotoarchief J.Hof)


(Fotoarchief van J. Hof)


(Fotoarchief van J. Hof)

 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.