Koninklijke Marechaussee
Maastrichter Brigade anno 1814.
 


De Maastrichter brigade.
(foto's  van Leon Kuijper)


Bron:SMC

De oude brigade Simpelveld was vroeger een grensbrigade en verrichtte haar diensten op de trein van Simpelveld naar Aken.

Dit gebeuren herleefde afgelopen weekend opnieuw. De mensen waren massaal naar het station in Simpelveld gekomen alwaar velen gekleed liepen in de tijd van omstreeks 1920. Hier werd door de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij de week van de nostalgie gehouden.
Ook waren daar een viertal leden van de Maastrichter Brigade gekleed in de uniformen van rond die tijd. 25 graden en het jasje aanhouden. Nou wie kent dat niet. Hier werd, tot verbazing van de vele aanwezigen, door dit viertal een fantastische show gegeven. Enkele perron-dieven, die het gemunt hadden op tassen, beurzen e.d. werden door de aanwezige marechaussee aangehouden en opgesloten in het perrongebouw. Dit soms tot zeer grote verbazing van de grote menigte toeristen. Soms volgde er bij de aanhouding luid applaus maar ook werd er verbaasd gekeken.
Al met al voor velen een spannende middag waarbij het Wapen der Koninklijke marechaussee op een fantastische wijze werd vertolkt door deze vier heren.

Het station Simpelveld.

De Maastrichter Brigade.

Wakende ogen....

En het gewone toezicht tot dat....

Mannen pasop er zijn perrondieven gesignaleerd...

Smokkelwaar?

Ook de wachtmeester komt in het geweer...

De marechaussee grijpt in..


En zonder vrees en blaam...
 


Aangehouden...

en overgebracht naar de marechausseekazerne.
En zo herleefde te marechausseetijd in Simpelveld.
Tekst en foto's van Jo Gelissen.
Zie ook www.maastrichter-brigade.eu

 

 
 

 

 

 

Brigade Maastricht

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.