Koninklijke Marechaussee
Brigade Oss.
De brigade Oss werd uitgezet op 28 oktober 1818 en opgeheven op 1 maart 1943.


Marechausseekazerne Oss.
(bron:BHIC)


De marechausseekazerne van de brigade Oss.
(fotoarchief van Cees Cuperus)


(inegz: Jan Bakker)


Wachtmeester Chris de Gier van de Brigade Oss.


Opperwachtmeester Mintjens
Brigadecommandant Oss.
(foto Chris de Gier)


Wachtmeester van de Weerd "King Kong"van de brigade Oss.
Dappere marechausseemannen die een belangrijk aandeel hadden  in het uitroeien van de Ossche bende. ( foto Chris de Gier)


Collectie Harm Dik)4-12-11


De buit na carnavalsavond in het vooroorlogse Oss.

Uit het boek de geschiedenis van het Wapen der
Koninklijke Marechaussee.
door Mr.W. van den Hoek.
 Grafsteen van de wachtmeester Geerard Hoekman
op de Algemene begraafplaats den Hoghen  Heuvel te Oss.
Hoekman was gehuwd met Adriana Cornelia Goor.
( foto Piet van Duppen)Ter nagedachtenis van deze woelige periode liet de pastoor van Oss deze  beeldengroep plaatsen bij de Grote Kerk.
Klik op de beeldengroep wat de kronyk van Oss schrijft over deze periode in 1891.


Grafsteen wachtmeester Geraard Hoekman. (foto Piet van Duppen)

Een snorrebaard vertelt over Oss.
Uit de Koninklijke Marechaussee in de
Nederlandse samenleving. Voormalige marechausseekazerne te Oss. Omgebouwd tot kantoor en woningen. Op het gebouw prijkt nog steeds het Rijkswapen wat doet herinneren aan vroegere marechausseesporen. (foto Jaap Bennink)

 


De marechausseekazerne van de brigade Oss jaren 30.


1

Op boerderij d'n Elzenburg in de buurt van het "Schaijkse veld" wordt een detachement marechaussee  ondergebracht ter versterking van de brigade Oss. Bij de zijspan de marechaussees A. Miggelbrink,  P. Verhulst en D. Pot.
(foto Chris de Gier)

Het beruchte "Schaijkse Veld" (foto Chris de Gier)

Café de Berghemse boer. Dit café werd in de dertiger jaren druk bezocht door de Osse onderwereld. (foto Chris de Gier).

Jan van de Pass.  De caféhouder.

Wimke de Bie oog in oog met de marechaussee. ( Foto Chris de Gier)

Links van Orsouw oftewel "den Olie" . Politie en marechaussee samen op onderzoek.
 (foto Chris de Gier)


Het transport van de vermoorde Antonius Verhoeven.  Rechts ow.Mintjens ( foto Chris de Gier)

Het huisje van de gebroeders Verhoeven na de overval. (foto Chris de Gier).
 


 Piet Verhoeven overleefde de overval. 


(foto Chris de Gier)


De belangstelling voor de Osse rechtszaken is enorm. ( foto van Chris de Gier)


Rechters en advocaten in de zaak Oss.  ( foto Chris de Gier)


Onder marechausseegeleide gaan de verdachten het Paleis van Justitie binnen.
(foto Chris de Gier)


In de rechtszaal. Onder het verhoor van "de Ceel" (foto Chris de Gier)


De Ceel(foto Chris de Gier)


Het huis van Peer de Bie.

Peer de Bie


De vermoorde Gerrit de Bie.


Een aantal Ossenaren die de zware criminaliteit niet schuwde.


1935. Koningin Wilhelmina vergezeld door prinses Juliana inspecteert de Ossche brigade.

 
De Osse brigade wordt op 31 mei1935
gehuldigd door Dhr. Spyart van Woerden.


Groepsfoto van de huldiging. Divisie en Districtscommandant, onderofficieren en marechaussees van de brigade Oss en politieambtenaren van de gemeente Oss.Bij de ingang van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Vlnr: de marechaussees  L. Gaasbeek en A. Effting en de wachtmeester Chris de Gier. Rechts de politieambtenaren H. ten Westenend en de inspecteur P. van Kempen.  De rechtszittingen in den Bosch trokken  veel belangstelling en werd door velen gevolgd in geheel het land.


Foto genomen nabij het Ambtenarengerecht te Utrecht. Vlnr. de wachtmeester Chris de Gier,  G.  van Rennes, M. Tap en F. Roffel.
 

Chris de Gier, kleinzoon van wachtmeester de Chris de Gier vond ook nog marechausseesporen in de vorm van bijna vergane artikelen  uit de krant "de stad Oss" over de "zaak Oss"
Klik op het artikel voor een groter formaat.


De Brigadecommandant Mintjens van de Ossche brigade
feliciteert de nieuwe burgemeester van Oss Mr.L.de Bourbon.


Over de brigade Oudenbosch en de wachtmeester Chris de Gier in het bijzonder over het verzet en pilotenhulp tijdens de oorlog. 

21 maart 1958 . Krantenbericht "einde loopbaan  Chris de Gier".

 Heescherweg 17 tm 21 voormalige marechausseekazerne Oss.
(foto Piet van Duppen sept. 2007)


Er zijn over de zaak Oss en wat eraan vooraf ging vele boeken geschreven. Onderstaand zijn er drie van.
 


 

 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.