Diploma's I Legitimatiebewijzen I Sportdiploma's I Oorkonden I Akten I Verklaringen I Betuigingen I Boekwerken I Home I

 

 

Diploma's

Examen voor schoolonderwijs in Nederlandsche taal, rekenen, aardrijkskunde en vaderlandsche geschiedenis waarvoor de Marechaussee Havenga S.F. in 1942 aan de gestelde eischen heeft voldaan.
Dit diploma is getekend door de toenmalige Divisie-Commandant, de Luitenant-Kolonel Jhr. A.W Snoeck. Het predikaat "Koninklijke" is hier doorgehaald.


Wachtmeesterdiploma 14-9-1936 van Jan Walhout.

Wachtmeesterdiploma Lammert van Culenborg 1951.


Fotoalbum van Wim Lukkenaar.

 

 


(ingez: Frans van Berlo)

Diploma Opperwachtmeester van Johannes Jacobus van Berlo.
(ingez: Frans van Berlo)

Fotoalbum van Marc van der Els.


 


 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.