Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  | Brigades en kazernesHome  |


 Generaal-Majoor van Haeftenkazerne het Depot Koninklijke Marechaussee van 1913 tot 1948.


Koning Willem III kazerne het Depot Koninklijke Marechaussee vanaf 1945 met verschillende naamsverandering tot heden.
In deze kazernes hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.

  

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.