Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

 

Oproep reünie.
1973-1.

"Op 10 januari 2018 is het 45 jaar geleden dat zo'n 65 burger jongens van verspreid over heel Nederland (en zelfs van daarbuiten) elkaar voor het eerst zagen op de bakermat van Gods Eigen Wapen op de Koning Willem III kazerne aan de Frankenlaan 70 in Apeldoorn.
Harrie Berg en René Westerman organiseren op die 10e januari 2018 een reünie voor die jongens van lichting 73-1 op de Koning Willem III kazerne. Informeer de leden van 73-1 waarmee jullie contact hebben hierover!
Aanmelden kan via e-mailadres reunie.kmar.73-1@ziggo.nl , graag voor 1 oktober 2017.
De kosten zullen ergens tussen € 25 en € 30 per persoon bedragen.
Voor meer informatie klik op https://www.facebook.com/groups/141608763065179/ (een facebook-account is niet nodig)."

Met vriendelijke groeten,
René Westerman

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.