Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

 


Wie kent, herkent deze marechaussee te paard?
De foto is gemaakt in Heukelom (Berkel-Enschot) aan het Baaneind rond 1941-1942.
Graag bericht aan postbus@marechausseesporen.nl
(Ingez:Martin van der Waals, Oss)

 


1946. Marechausseekazerne Papendrecht.
. In 1946 ging een aantal hulp"maresjesjees" op de foto voor de kazerne. v.l.n.r: De heren De Gans,Bok, Broere, De La Bye, Gertner, Contant, v.d. Neut. Zittend: Dhr Dekker. Een van de weinige foto's uit het marechaussee tijdperk.Wie helpt ons aan foto's waarop ook mensen staan. "
De heer de Gans ( Goof) zijn in 1948 overgestapt naar de Rijkspolitie, de heer v.d. Neut naar de Gemeentepolitie.

"Mijn naam is Herman Gertner. Ik ben op zoek naar rijks- en/of gemeentepolitieagenten, ex marechaussees of andere mensen die mijn vader H.H.W. Gertner ( roepnaam meestal Henny of Henk) nog gekend hebben. Hij werkte van 1946 tot 1948 in Papendrecht bij de Koninklijke Marechaussee en daarna tot aan zijn pensionering in 1984 bij de verkeersgroep Rijkspolitie Dordrecht. Meer bepaald zoek ik mensen die meer zouden weten over de periode toen hij bij de Marechaussee in Papendrecht begon, en over zijn oorlogsperiode. Hij vertelde hier toen hij nog leefde weinig over en meestal fragmentarisch. Na zijn dood besefte ik pas dat alles behoorlijk traumatisch voor hem moet zijn geweest. Wat ik heb kunnen reconstrueren, is dat hij opgepakt is door een foute politieagent in Oldenzaal om uiteindelijk verplicht te werken in de fabriek van SchneiderWerke in Hartmannsdorf, in de buurt van Chemnitz. Na sabotage ter dood veroordeeld, maar samen met nog enkele andere Nederlanders en Fransen kunnen ontsnappen. Te voet zijn deze dan van Saksen/Chemnitz , tegen de Tsjechische grens, richting Normandië getrokken, waar hij zich aangesloten heeft bij Patton's tankleger. Al vechtend vervolgens door Frankrijk, België en Duitsland getrokken. Bij de bevrijding van Bastogne ( slag om de Ardennen) door Patton meegevochten. Na de oorlog teruggekeerd naar zijn geboortestad Oldenzaal. Blijkbaar is dezelfde foute politieagent ( P.M. Hogeweg) nog tijdens de oorlogdagen gedood tijdens een schermutseling met het verzet. Na de oorlog, toen hij bij de Marechaussee wilde blijkbaar grote problemen, omdat hij " in vreemden krijgsdienst" geweest was. Hij is ook nooit erkend als veteraan, wat hem zijn leven lang dwars gezeten heeft. Moesten er mensen zijn die hem gekend hebben en er meer over weten, of misschien mensen die het verhaal van de voettocht van Hartmannsdorf naar Frankrijk uit de mond van andere deelnemers gehoord hebben, laat dan a.u.b. iets weten. vriendelijke groet Herman Gertner. Gertner
 gertner-lauenstein@telenet.be
4 september 2018.

 

Oproep reünie.
1973-1.

"Op 10 januari 2018 is het 45 jaar geleden dat zo'n 65 burger jongens van verspreid over heel Nederland (en zelfs van daarbuiten) elkaar voor het eerst zagen op de bakermat van Gods Eigen Wapen op de Koning Willem III kazerne aan de Frankenlaan 70 in Apeldoorn.
Harrie Berg en René Westerman organiseren op die 10e januari 2018 een reünie voor die jongens van lichting 73-1 op de Koning Willem III kazerne. Informeer de leden van 73-1 waarmee jullie contact hebben hierover!
Aanmelden kan via e-mailadres reunie.kmar.73-1@ziggo.nl , graag voor 1 oktober 2017.
De kosten zullen ergens tussen € 25 en € 30 per persoon bedragen.
Voor meer informatie klik op https://www.facebook.com/groups/141608763065179/ (een facebook-account is niet nodig)."

Met vriendelijke groeten,
René Westerman

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.