Sporen uit de 6e Jaargang nummer 2 van Ons Wapen van 26 december 1959

 

 

                                         

                       

 

 

 

 

 

                        


Depot sportdagen 1959.