Sporen uit de 6e Jaargang nummer 3 van Ons Wapen van 26 februari 1960