Sporen uit de 6e Jaargang nummer 4 van Ons Wapen van 26 april 1960