Sporen uit de 6e Jaargang nummer 5 van Ons Wapen van 26 juni 1960