Sporen uit de 6e Jaargang nummer 6 van Ons Wapen van 26 augustus 1960