7e Jaargang nummer 2 van Ons Wapen van 26 december 1960.