Sporen uit de 8e Jaargang nummer 2 van Ons Wapen van 26 december  1961.