Fotoalbum van W.G. Eman.
(ingez: H. Eman)


W.G. Eman in 1923 als marechaussee.
(ingez: H. Eman)


. De brigade Enschede was na de oorlog gevestigd in het pand waar later het districtsbureau zou worden gevestigd. Het districtsbureau zat eerst nog aan de Parkweg. Toen de brigade verhuisde naar de vliegbasis Twente, werd in het oud-Engelse landhuis aan de Kortenaerstraat op nr 71, dat eigendom was van de fabrikant Ledeboer, het districtsbureau gevestigd. Op de eerste verdieping van dit gebouw waren twee dienstwoningen gevestigd. In één ervan heeft W.G. Eman met zijn gezin (en ik dus) gewoond. Achter dit gebouw stond een houten noodgebouw, waarin het “passenbureau” was gehuisvest en daarachter was nog een cellencomplex in de tijd dat de brigade er was gevestigd.
(ingez. en info H. Eman)

In het midden majoor N. Meijer zittend geheel links W.G. Eman.
(ingez: H. Eman)


W.G. Eman in 1963 bij de uitreiking van de medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst.
(ingez: H. Eman)


Uit het archief van W.G. Eman.
Wie zijn deze personen? District Enschede.
(ingez: H.Eman)

 


 Vlnr: Distr C Ab Weekenstro, divisie C kol K.W.M. Brantjes en adjudant Broekhuis van de brigade Glanerbrug .Waarschijnlijk bij een medaille uitreiking van Aoo Broekhuis.


In vooroorlogs blauw (9), na oorlogs groen(2) en naoorlogse blauw(1).
3 verschillende uniformen.


Namen gezocht?


Wie herinnert zich deze gebeurtenis?

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.