Fotoalbum van Simon Fredrik Havenga.
(Ingez: Ab Blaauw)14-3-12


Simon Frederik Havenga.
 


Foto van de opleiding van Simon Frederik Havinga en zijn collega's
. Zittend vooraan links Havenga.
 


Verlovingsfoto van Simon Frederik Havenga en zijn huidige vrouw Janke Otter  26 december 1943)


 

Examen voor schoolonderwijs in Nederlandsche taal, rekenen, aardrijkskunde en vaderlandsche geschiedenis waarvoor de Marechaussee Havenga S.F. in 1942 aan de gestelde eischen heeft voldaan.
Dit Diploma is getekend door de toenmalige Divisie-Commandant, de Luitenant-Kolonel Jhr. A.W Snoeck. Letop: De tekst Koninklijke is doorgehaald. Mocht niet meer van de bezetter.

Uniek stuk betreffende de Marechaussee S.F.Havenga die na ontslag wegens onderduiken wederom in dienst wordt gesteld.


Marechaussee S.F.Havinga en zijn
kostvrouw in het centrum van Workum in april 1942.


Marechaussee S.F. Havenga met
zijn kostvrouw en dochter te Workum in januari 1942.


Peloton B Marechaussee in Amsterdam kort na de bevrijding in 1945.

Achterste rij staand van li naar rechts; C.Winters; E. v.d.Laan; W.E van der Wees; P. Witvoet; W.P.Wisse; E.Boom; A. de Vries; J.Stukje.
Midde
lste rij staand van li naar rechts; H.Bakker; S.B.Algera; S.F. Havenga; E.J Eecklaert; E.J.Mentink; P. v.d.Hil; C. Forrer; J.A.hoekema; J.G Boekhout.
zittende van li naar rechts;J. Oosting; A.J.Grubben; Pel cdt B.Pegels; P.Postma en de Kok G.Visser

    

 
 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.