Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 

Fotoalbum van Pieter Stob.


Pieter Stob als marechaussee.
Geboren te Oldehove op 19-4-1887. In dienst Kmar op 26-5-1911 tot 1-5-1940.


Pieter Stob als wachtmeester met zijn vrouw F.C. Bergsma uit 1916.


Huwelijksaankondiging van P. Stob en F.C Bergsma


Pieter Stob als opperwachtmeester met de hem verleende kon. onderscheiding d.d. 31-8-1939.


Ow P. Stob en mevrouw F.C. Stob-Bergsma en hun dochtertje Grietje voor de ingang van de Marechausseekazerne te Emmen


Ow P. Stob te paard.


Personeel van de brigade Emmen met o.a. ow P Stob en zijn hond.


Personeel van de brigade Emmen.


Personeel van de brigade Emmen met o.a. ow P Stob en zijn hond.
 


 KMar, Rijksveldwacht, Burgemeester en Gemeenteveldwacht Emmen: gelegenheid onbekend.


1935-36. Bereden KMar leden en leden van de Duitse politie, Noorder Dierenpark in Emmen.


Krantenbericht.


Felicitatie aan ow P. Stob van de Inspecteur der KMar.

 


Bericht van overlijden van P. Stob


Een peloton Politietroepen en 1 Rijksveldwachter, omgeving Emmen.
(foto's zijn ingezonden door Cees Zuidema, Coll. J. Withaar)

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.