Fotoalbum van Jan Talens.


Marechaussee Jan Talens.

Jan Talens (1867-1931), deed dienst bij de Koninklijke Marechaussee (Brigade Tilburg en Marechaussee te paard bij de 3e Divisie).

Jan Talens was aanvankelijk, samen met zijn oudere broer de  marechaussee Klaas Talens  (1864-1938) wagenmakersknecht, respectievelijk wagenmaker. Gedurende deze periode was hij woonachtig in Oldehove (vanaf 25 mei 1886), Grijpskerk (vanaf 16 oktober 1886) en Leek (vanaf 4 mei 1887, = ouderlijk huis). In 1887 werd hij vanwege broederdienst vrijgesteld van de "Nationale Militie". Hij behoorde tot de lichting 1887 van de gemeente Veendam, provincie Groningen. Op 13 mei 1887 werd hij echter ingedeeld bij het 6e Regiment Infanterie. Hij was nummerverwisselaar met Jan Hendrik Hillinga uit dezelfde lichting en gemeente. Volgens zijn akte van "Nationale Militie" deed hij dit vrijwillig. Op 14 september 1888 ging hij met groot verlof om vervolgens op 18 februari 1889 voor een periode van zes jaar een vrijwillige verbintenis aan te gaan bij de 1e Divisie Marechaussee in Noord-Brabant en Zeeland met als legeringsplaats Tilburg. Op 28 maart 1890 werd hij overgeplaatst als Marechaussee te paard bij de 3e Divisie Koninklijke Marechaussee. Op 5 maart 1892 werd hij bevorderd tot Brigadier. Tot 7 juli 1894 zou hij bij dit korps blijven dienen. Zijn signalement bij in diensttreding bij de Divisie Marechaussee in 1889 luidde als volgt:
Lengte: 1 meter, 7 decimeter, 5 centimeter en 4 millimeter (!).
Aangezigt: ovaal.
Voorhoofd: gewoon.
Oogen: bruin.
Neus: gewoon.
Mond: idem.
Kin: rond.
Haar: bruin.
Wenkbraauwen: idem.
Merkbare teekenen: geene.

In 1894 solliciteerde Jan Talens, 27 jaar oud, naar de functie van gemeente veldwachter te Zwijndrecht. Dit naar aanleiding van een advertentie in diverse nieuwsbladen. Op 21 juni 1894 vroeg de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht aan de burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf (legeringsplaats van Jan Talens) in verband met deze sollicitatie enige informatie over Jan Talens. Hierbij ging de speciale aandacht uit naar het gebruik van sterke drank en zijn gedrag. De burgemeester van Ooststellingwerf antwoorde op 23 juni 1894 dat Jan Talens "een flink innemend gezicht had, 180 cm lang was, gespierd en geoefend was". Ten aanzien van zijn gedrag gaf deze te kennen dat dit uitstekend was en Jan Talens geen gebruik maakt van "sterken drank". Daarnaast gaf de burgemeester aan dat hij Jan Talens zeer goed kende omdat hij deze "in den vorige winter met de oproerige bewegingen in deze gemeente van nabij heeft leren kennen". Op 9 juli 1894 werd Jan Talens tot gemeente veldwachter van Zwijndrecht benoemd.

Met dank aan Dan van Lunsen. Jan Talens was zijn overgrootvader.

 


 


 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.