Fotoalbum van Johannes Bernardus Fransiscus Versteegen.
Geb.12-12-1918.
(ingez: Jan Versteegen jnr.)

Op 02-09-1940 sluit Johannes Versteegen een vrijwillige verbintenis voor de tijd van zes jaren bij het Wapen der Marechaussee en wordt ingedeeld bij de 1e divisie Marechaussee te ’s-Hertogenbosch brigade Helmond. Vanuit hier wordt hij gedetacheerd naar de grensplaats Thorn  (brigade Grathem). Op 1 maart 1943 wordt hij als wachtmeester der Staatspolitie ingedeeld bij de Marechaussee (Gendarmerie) met als standsplaats Helenaveen.
Op 6 september 1943 volgt eervol ontslag uit de laatstelijk bekleedde rang en betrekking bij de Marechaussee en wordt hij aangesteld tot wachtmeester der Staatspolitie in vaste dienst.


Op 01-01-1946  volgt aanstelling in den rang van Wachtmeester 1e klasse bij het Korps Rijkspolitie, onder gelijktijdig ontslag uit de functie bij de voormalige Staatspolitie.

Vanaf die datum tot 1958 als standplaats Deurne
.
Van 1958 tot 1972 is hij als opperwachtmeester werkzaam te Beek en Donk en tot aan zijn pensioen als adjudant bij de Staf van het District Rijkspolitie Roermond.


Helmond Februari 1941. Marechaussees van de brigade Helmond aangetreden achter bij de paardenstal.


Daarna op het grasveld achter de kazerne.


Helmond februari 1941. Achter de marechausseekazerne bij de paardenstal.
Links Jan Versteegen op Ultra.


Maart 1941. Marechaussee Kees Noordijk op dienst.


Maart 1941. Marechaussee Jan Versteegen op patrouille.


11 mei 1941. Terug van het blussen van een bosbrand te Deurne.


Marechaussee Jan Versteegen.


September 1940. Eerste (pas)foto van Jan Versteegen in het marechaussee uniform.


Maart 1943. Jan Versteegen in het gewijzigde marechaussee uniform.


Jiu-Jitsu sport, onder diensttijd beoefend in de bosschen. April 1942.
 Rechts  met boek Jan Versteegen.


Jiu-Jitsu sport, onder diensttijd beoefend in de bosschen. April 1942. Geheel links Jan. Versteegen.


Jiu-Jitsu sport, onder diensttijd beoefend in de bosschen. April 1942. Geheel links Jan. Versteegen.


Thorn. Marechaussee Jan Versteegen.
Even rust bij grenspaal 135.


Bron: www.grersmarkeringen.be
Grenspaal 135 (vele jaren later) is het contactpunt tussen de gemeenten Thorn ( NL ), Ittervoort ( NL ) en Kessenich ( B ).


Rust bij grenspaal 135.
 


Marechaussee Jan Versteegen op patrouille langs de grens Neeritter-Kessenich.


(ingez: Henk Westland)

In 1941 werd extra marechausseepersoneel (detachementen) naar de Belgisch-Nederlandse grens gestuurd ter bestijding van de smokkel.
In oktober 1941 kwam er in Thorn een marechausseepost, behorende tot de brigade Grathem.
Bij de grote politiereorganisatie van 1 maart 1943 werd het de groep Thorn met posten in Thorn, Ittervoort en Hunsel.
(info van Henk Westland)
 


2017. Voormalige marechausseekazerne van de brigade Thorn (L)
(bron: internet)


Marechausseekazerne van de brigade Thorn. De brigade Thorn is op 1 januari 1913 opgeheven en overgebracht naar Grathem.
(fotoarchief van Cees Cuperus)Met collega Noordijk voor het patronaat.


2e van rechts Jan Versteegen. September 1941. Even uitblazen nabij de grens.


Thorn maart 1942. Op weg naar het kosthuis.
Links Jan Versteegen.

Februari 1942. Voor het monument van Motké in de sneeuw.
Reliëf met portret van Motké op het monument in Thorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Hubertus_Baltazaar_Motk%C3%A9


Aflossing van de helft van het detachement  Thorn "nog even poseren". Geheel rechts waarschijnlijk P.W. van der Horst. Zittend voor 3e van links Jan Versteegen.


Slaapzaal in patronaat te Thorn.


Jan Versteegen aan de studie.


Watermolen bij Verstappen onder Neeritter.

Afbeeldingsresultaat voor watermolen neeritter
2013 (foto Luc Busser)


Na het zwemmen in het natuurbad "De Peel."


Links Jan Versteegen.


Jan Versteegen. In het natuurbad "de Peel" te Grathem.


(foto VVV, de Peel)Maart 1942. Vanuit Thorn wapenexercitie te Stramproy.


Een stoer elftal.


Onder de rust een heerlijke kop koffie.

 In zijn dagboek september 1944 – mei 1945 schrijft  Jan als volgt:" Aan sabotage plegen, wat mijn plicht als goed vaderlander is, kan ik in Helenaveen werkelijk weinig doen. Op andere plaatsen en vooral tijdens mijn detachering aan de grens, ( grens met België, Ittervoort) was er bijna dagelijks gelegenheid de Duitse bevelen te dwarsbomen. Doch vandaag "Dolle Dinsdag" ( 5 september 1944)  kan ik hopelijk ook in Helenaveen iets meer materieels voor ons land doen".

In Helenaveen heeft Jan Versteegen samen met een kennis een kamp van de Duitsers (op dat moment tijdelijk verlaten)  de daar aanwezige wapens, munitie en radio’s  weten te bemachtigen. Deze werden verdeeld onder de verzetsgroepen.
In 1944 werd Helenaveen geëvacueerd. Hij kwam in Grashoek terecht waar hij met velen anderen op 8 oktober 1944 is opgepakt en via Venlo, Wuppertal, naar Watenstedt overgebracht is om daar te werken in de Herman Göring werke.

Innenaufnahme Granatenproduktion. Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 1944/45.
Herman Göring werke te Watenstedt.
Met behulp van zijn broer kon hij begin januari 1945 vanuit Watenstedt vluchten naar Nederland. Bij een tante in Den Haag (zuster in het ziekenhuis) werd hij ondergebracht.  Op 10 mei 1945 kreeg hij van de Inspecteur Koninklijke Marechaussee een bewijs dat hij naar het zuiden mocht reizen. (zie hieronder)


1947. Groep Rijkspolitie Deurne. Foto gemaakt bij gelegenheid van 25 jarig huwelijksfeest Echtpaar Koenders.1947 (groepscommandant).
Achterste rij 3e van links Jan Versteegen.
Opvallend nog de verschillende uniformen.


Haageind Deurne 1947.
Links Jan Versteegen.


1948. Groep Deurne Rijkspolitie. Foto gemaakt bij gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Juliana in 1948.
1e rij stnd. 2e van Links Jan Versteegen.

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.