Marechaussees  | Vrouwen  |  Wachtmeester  |  Opperwachtmeester  |  Anderen   | Brigades  | Home  |

 


 

Sporen van de beroepsopleiding 1955 klas O

Ingang Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.
Het dépot Koninklijke Marechaussee.         


Achter deze ingang hebben velen een beroepsopleiding
gevolgd bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
 De basisopleiding om als marechaussee der 2e klasse
het dépot te verlaten om werkzaamheden te
gaan verrichten op de diverse brigades.
Voor anderen om er vervolgopleidingen te volgen.
Het dépot der Koninklijke Marechaussee.
De bakermat van het Wapen.
Thijs Winters stuurde ons de volgende foto's van zijn opleiding.
 

Klas “O”. opkomst 24 januari 1955.
Op de voorgrond de klasse commandant de wmr Pruis.
De namen van de mannen  ik weet ze allemaal niet meer maar het begon met :
Alles, Boven, Daams, Van Ee, Van Eden, Van Garderen , Helder, Hoek,   . . . . . . . .enz. Aldus Thijs Winters.


 

Rijles in een 5 tons commandowagen.  De juiste benaming van dit voertuig weet ik niet meer. Aldus Thijs Winters. Als ik het wel heb behoorden bij een peloton een commandowagen en vier  Otter pantserwagens. Op het voertuig Bob Vrieling, Henk Kruiswijk net mijn zijn koppie en Roelof Steenbergen. Ik (Thijs Winters) sta links op mijn onderlip te bijten.  De overigen herken ik niet.


 

Een foto van de ouderdag in de zomer van 1955 van het 1e eskadron.
In de midden tref je mij aan met links van mij, mijn ouders vertelt Thijs Winters. Iets naar boven rechts zit Berend Westerveen  naast zijn moeder. Zijn vader zit achter mij.
Rechts op de foto zit Leo van EE en zijn vader. Links in het midden zit de Mol Moncourt. Bovenaan in het midden zit tussen zijn ouders Sjoerd Kamp.
Links onderaan, naast het meisje met zonnebril, is waarschijnlijk Herman Kuiper. De rest ???
Die mannen zijn nu 71 à 75 jaar oud.
Zie verder
Brigade Hoek van Holland
 

 

 

Fotoalbums

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.