\Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen IBuitenland

 


 

Koninklijke Marechaussee
Brigade St.Anna Parochie.
 

De brigade Sint Anna Parochie werd uitgezet op 1 augustus 1892 en opgeheven 1 maart 1943.


Marechausseekazerne aan de Middelweg-west te St. Anna Parochie.
 


Uit de tijd dat de marechausseekazerne St. Anna Parochie nog marechausseekazerne was.
(bron:Bildts Dokumintasysintrum)


Uit de tijd dat de marechausseekazerne St. Anna Parochie nog marechausseekazerne was.
(bron:Bildts Dokumintasysintrum)


Uit de tijd dat  marechausseekazerne St.Anna Parochie in gebruik was bij het Korps Rijkspolitie.
(bron:Bildts Dokumintasysintrum)


Uit de tijd dat  marechausseekazerne St.Anna Parochie in gebruik was bij het Korps Rijkspolitie.
(bron:Bildts Dokumintasysintrum)


Marechausseekazern (2e) van de brigade St.Anna Parochie.
(bron: Tresoar: Fries Fotoarchief. ingez: Cees Zuidema)

 


wmr. Beernt Sietsma en Aukje Hitman, brigade Sint Anna Parochie (Friesland)
 huwelijk 16 februari 1939.


terug

 


 

 

 
Friesland
Homepage
Buitenpost
Dokkum
Drachten
Franeker
Gorredijk
Hallum
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Makkum
Noordbergum
Noordwolde
Oosterwolde
St.Anna Parochie
Sloten
Sneek
Witmarsum
Wolvega

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.