Koninklijke Marechaussee
Brigade Griendtsveen/Helenaveen.Voormalige Marechausseekazerne van de Brigade Griendtsveen aan
de Helenaveenseweg te Griendtsveen. (L)foto Jaap BenninkBron: Geschiedenis der 2e Div.Kon.Marechaussee.

13-4-1895 Griendtsveen-Helenaveen.
Alhier wordt eene onbereden brigade marechaussee gevestigd, ter sterkte van 5 hoofden. Deze brigade wordt ingedeeld bij het district Roermond. (De manschappen worden ondergebracht in de kazerne aan de huidige Helenaveenseweg av.)


Marechaussee Klaas Talens van de Brigade
Griendtsveen. Geb.te Vries, Drenthe. Overleden te Deurne 12 juni 1938 op 74 jarige leeftijd.
Foto van 27 januari 1913.
Foto is beschikbaar gesteld door
André Vervuurt.
Zie ook zijn website
http://www.andre.vervuurt.net

----
1-4-1883 . Oproer in Helenaveen. Enige telegrammen waarin versterking van 5 marechaussees wordt gevraagd in een brief van de maatschappij Helenaveen aan burgemeester P.A.van de Mortel, waarin o.a. bericht wordt dat 180 man deze week uit Noordwolde overgekomen zijn, aangenomen en na 1 dag gewerkt het werk weer neergelegd. Er wordt gevreesd dat er onrust zal komen vooral op de zondag. In dat geval zullen we tegenover 400 a 500 kwaadwilligen komen te staan etc.

23-5-1891 . Nieuws van de Week No 42
Helenaveen. Heden vertrok het Detachement Marechaussee alhier sedert 7 April gedetacheerd ter voorkoming van meerdere rustverstoringen en baldadigheden. Is het hen bij hunne onvermoeide pogingen, in ieders belang niet mogelijk geweest de daders van het gepleegde geweld in handen van Justitie over te leveren, zoo komt hen toch lof toe voor de wijze waarop zij getracht hebben,zulks te verwezenlijken. Men moet nu echter niet denken,dat de daders in het geheel niet zijn aan te wijzen, integendeel, gelooven wij u te kunnen mededelen, dat het overtuigend bewijs in de zaak is geleverd. Wij roepen daarom Brigadier Koster en Marechaussee Fessen en Flipsen,een hartelijk vaarwel toe, voor de wijze waarop zij hebben getoond, uit welke keur van personeel hen wapen is samengesteld.

1-4-1893. Nieuw adm. arch. Deurne inv.nr.19/17 brief 32
Aan de commissaris van de koningin van N.Brabant.
Ontvangen een schrijven van de directeur van Helenaveen dat in Griendtsveen onder Horst onder de veenarbeiders een werkstaking is uitgebroken en mogelijk over zal slaan op Helenaveen. Stuur daarom onmiddellijk manschappen van de marechaussee van Asten en Helmond.
Aan de plaatselijk commandant te Venlo is verzocht de huzaren in de kazerne te willen consigneren om daarover in geval van nood over te kunnen beschikken.
Dergelijke brief (33) gericht aan de commandant te Venlo.

21-7-1895 .Arrondissementsrechtbank Roermond inv.nr. 80 Rol 36 Dagvaarding 30-7-1895
Frans van Rooij ,56 jaar, peelwerker wonende Helenaveen (bij Els Bies). Niet ter zitting verschenen.
Heeft op 21 juli te Halte (spoorwegstation Helenaveen nabij Griendtsveen av) in een gelagkamer van herberg Lodewijk Rievers opzettelijk brigadier Klaas Talens en marechaussee Johannes Tebben beledigd door te roepen: "beesten" en "smeerlappen".:
Tien gulden of vijf dagen hechtenis.18-9-1895 .Nieuw adm. arch. Deurne inv.nr.19/17 brief 634
Aan de commissaris der brigade marechaussee te Asten.
Gisteren omstreeks negen uur is de woning, met nagenoeg de ganse inboedel, verbrand van de heer Jean Goossens aan de Halte te Helenaveen
De aangelegen fabriek is behouden. Wordt hiervoor nog door U een verbaal opgemaakt?
Eigenaar van dit pand was de fa. Steegh Esser en de schade aan gebouw was fl. 2160,- aan goederen en fl. 5700,- en alles was voldoende verzekerd.

3-10-1903 .Op 7 oktober zal te Helenaveen bij de Staatsspoorwegen het scheidsgerecht zitting houden, om getuigen te horen inzake de niet eervol ontslagen ambtenaar. Gehoord zullen worden de koster van de rk kerk, de brigadier commandant der marechaussee en de directeur van de maatschappij Griendtsveen.
***

Bron: DocuDataCDrom Deurne van heemkundekring H.N. Ouwerling (pieterkoolen@chello.nl)

Voormalige marechausseekazerne te Griendtsveen.

Bijna verscholen achter het Peelse groen in Griendtsveen staat nog steeds de voormalige Marechausseekazerne. Thans in gebruik als drie woningen.
(foto Jaap Bennink).

 Gezocht meerdere foto's
van de brigade Griendtsveen


 

 

 

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.