Marechausseesporen december  2018

 


Sneeuwruimers brigade Nijmegen.


(ingez: John Drost)


( Joop Rump)

Oprichting Korps Grensbewaking door het Militaire Gezag.
1944-45 .Het opperbevel drong er bij de regering op aan om, zodra de geallieerde troepen de Nederlandse grens zouden hebben overschreden, deze door Nederlandse onderdelen te doen bewaken.
 De dienst der grensbewaking werd ingesteld bij verordening van de Chef van het Militaire Gezag op 12 september 1944 nr.26 en had tot taak:
1. het weren van personen op wier verblijf in Nederland geen prijs werd gesteld;
2. te beletten dat personen wier behoud in Nederland door de regering prijs werd gesteld, het land zouden verlaten;
3.het in bewaring stellen van politiek onbetrouwbare Nederlanders die in het buitenland verbleven en Nederland wilde binnenkomen. Op de eerste plaats zou de oost-grens worden afgesloten.
Toen Zuid-Limburg bevrijd was gingen de aangewezen commandanten daarheen en zochten het nodige personeel om een compagnie op te richten. De gegadigden gingen een verbintenis aan van n jaar. Het waren jonge mannen uit die streek die hun eerste oefentijd als dienstplichtige hadden vervuld.
(bron: Boekwerk geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee)

 


Ordedienst Rimburg.

Gezocht: Meer informatie omtrent de Grenswacht te Rimburg.


Onbekende marechaussee uit de tijd dat de lange vlecht van de nestel vr de schouder werd gedragen.


De prinsessen Margriet, Irene en Beatrix bij het inschenken van de chocolademelk met broodjes.


Krantenknipsels uit 1957. Kerstviering paleis brigade Soestdijk.
Brigade Soestdijk. In de winter 1979/1980 viel er een dik pak sneeuw. De brigadecommandant kapitein De Boer en zijn onafscheidelijke hond Bas werden door enkele durfals afgebeeld in sneeuw op grasveld voor het brigadegebouw. Hij kon er om lachen, dus maar op de foto.
(ingez: Rob den Besten)


Marechausseekazerne Valkenswaard in wintertooi
(foto van Don van Riel)


Foto uit 1975 in het weekblad Goirles Belang. De Sint is hier de brigadecommandant Tilburg de Aoo. Jan Elbers met de zoon Bjorn van wmrI H. van Luijck.


 Mar. 1 H.C. Aalbers. (65-6)Chauffeur DAF YP 408 bij het G-Eskadron district KMar Utrecht.

 


Home

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.