Marechausseesporen juli  2020


Collectie Nederlandse Politie Toen en Nu.

Toegevoegd aan weblinks.


1985, januari:  Leden van de steungroep Assen proberen te verhinderen dat de VW-transporter van de Kon. Marechaussee, met daarin een dienstweigeraar door kan rijden naar het Huis van Bewaring aan de Brink 9 te Assen.
(ingez: Cees Zuidema)


1929: Leden van de Schietvereniging Dwingeloo tijdens een oefenavond in café Zantinge, Brink 33 te Dwingeloo. Staand van links naar rechts: L. Geling, Rijksveldwachter; Meendering; K. vd Laan, Gemeente-veldwachter; J. Dolfing; caféhouder J, Zantinge; A. Dekker; wachtmeester KMar  B.Klaver; J. Oosterkamp; onbekend; J. Bloemerts.
Knielend van links naar rechts: R. Koeling; Wieringa; J. Eggink; wachtmeester KMar J.H.Mulder.
(bron: beeldbank Drenthe ingez: Cees Zuidema)


Bereden patrouille KMar van de brigade Hoogezand   te Zuidbroek uit plm 1927.
(ingez:Cees Zuidema)


In 1914-1915 gaf K. Tiktak Thee- en Koffiehandel een 'Album van Neerlands leger en vloot" uit. Hierin konden de bij de aankoop van koffie en of thee gegeven afbeeldingen van de uniformen van het NL leger en vloot ingeplakt worden.
(bron: Beeldbank Groningen, ingez: Cees Zuidema)


Het tegeltableau Rijkswapen  brigade Delfzijl.
    Aan dit Rijkswapen zit echter het volgende verhaal vast.
    De voormalige Marechausseekazerne van het zgn vereenvoudigde type van Winschoten
    omvatte bij de oplevering omstreeks 1925 een Brigadebureau en een Districtsbureau voor de Districtscommandant Winschoten. 
    Bij de opening van deze Marechausseekazerne sierde het tegeltableau met het Rijkswapen zoals afgebeeld op de foto van Storteboom bij de brigade Delfzijl  de gevel van deze kazerne tot de opheffing daarvan in 1954. Dit tegeltableau werd toen opgeslagen bij de gemeente Winschoten tot 1971.  Door nasporingen naar dit tegeltableau door de toenmalige ow en later aoo/brigC  Roelf Hut kwam dit tegeltableau 'boven water' en werd het aan de KMar teruggegeven. Resumé: Het opgespoorde tegeltableau kreeg in 1971 een ereplaats op het bureau van  brigadecommandant (bc). Toen ik daar al bc.werd benoemd trof ik dat op mijn bureau dus aan. Bij mijn afscheid als bc op 1-11-1998 werd er door de regionale pers een interview met mij gehouden en werd bijgaande foto gemaakt staande voor het tegeltableau, links Jan Buseman de nieuwe bc en ik rechts de gaande man. Historisch juist gezien hoort dit tegeltableau thuis bij de het hoofdstuk 'brigade Winschoten".
(tekst en foto ingezonden Cees Zuidema)


Beroepsopleiding 1970-4.
Klik voor groter formaat.
Bovenste rij van links naar rechts:
Hans Hafkamp   -   Jack Moreaux   -   Mijndert van der Veer -  Ger Tenten   -  Hans Wessel –  …. Nijhof  -  Aaldert Oldenbeuving  -  Geert Top  -  Ruud  Vonk  -  Ceriel  Pals  -  Peter de Jong  - Ernst Ruijters  - Willem Brandsma.
Middelste rij van links naar rechts:
…… Magielsen
-
Bart van Limburg  - Reinder Zimmer  -  Kees Schalkoort  - Joop  van Dijk  -  Hans Rutten   -  Gerrit Krol -  Ernst de Graaf  -  Jules Huiskes  - Wietse Geertman  - Chris Dubbeldam.
Onderste  rij van links naar rechts:
Wmr I  Koos Nagelkerke  -  Peter Sieben  - Lex van Pelt  -  Willem Trijsburg  -  Jan Kelder  -  Adj. Withaar  -  Rob Soer  - Kol.  Muller  -  Lnt. Korf   -  Martin Booij  -  Willem de Lange  -  Cees Kroon  -  Ben Scherluit  Richard  Hofs  -  Leo van Velzen  - Adrie van Damme  - Meindert Bos  -  Wmr I. Zwiers
 (ingez: Hans Hafkamp)


(Ingez: en foto van Eric Heijink)


Info gevraagd over tijd/datum van de
grenswacht

 


Home

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.