Marechausseesporen september 2020


Brigade Witmarsum: politietoezicht. Foto van een groep militairen van het garnizoen
    Leeuwarden bezig met een verplaatsing per rijwiel, met een rustpauze (voor een
    foto?) te Witmarsum en gadegeslagen door een personeelslid van de brigade KMar
    Witmarsum. Periode: plm. 1910-1920. 
    (Bron: Foto Tresoar, Fries Fotoarchief)


Brigade Franeker: Familieportret:.Foto van de Marechausseekazerne met op de 
    voorgrond twee kinderen, op de achtergrond gadegeslagen door een (opper)
    wachtmeester en zijn vrouw van die brigade. De stallen van deze brigade zijn op de 
achtergrond eveneens zichtbaar.. Periode: plm. 1910-1920.
     Bron: Fotoarchief Oud-Franeker.


Brigade Heerenveen: Een fraaie foto van de pas opgeleverde Marechaussee-
     kazerne van de brigade Heerenveen. Periode 1935.
     Bron: Fotoarchief Oud-Heerenveen.


 Brigade Heerenveen: Artikel uit de Leeuwarder Courant van 12-1-1920 n.a.v. een 
    ongeval met een tram te Heerenveen.
Bovenstaande "marechausseesporen ingezonden door Cees Zuidema)


Foto tgv de uitreiking gouden medaille aan Aoo C. de Kort BC Hulst.
Klik voor groter formaat.
(ingez. Jan Jan Grim)


 Uit de oude doos. 1904. Kapitein Vermeulen.
(Bron: De Roegbainders Nieuwe Pekela)
(ingez: Jan Buseman)

 


Home

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.