Oude doos  |  Fotoalbums  | Trouw in 't  blauw  | Krantenknipsels | Werving | Personeel  1814-1940  | Doorlaatposten  |  Rijksvaartuigen  |  Politietroepen  |  Documenten  |  Rijkswapenschilden  |  Wandborden  | Sport  |  zangkoren en muziekkorpsen  | Brigades en kazernes | Monumenten  |  Herdenkingen  |  Bijstand  |Home  |

 

 

25 juni 2019.
Herdenking dat het 100 jaar geleden was dat het Korps Politietroepen werd opgericht.
(foto van Edith Wassenaar)


(foto van Edith Wassenaar)


(foto van Edith Wassenaar)


(foto van Edith Wassenaar)


(foto van Edith Wassenaar)


(foto van Edith Wassenaar)

 


(foto van Edith Wassenaar)
Het Korps Politietroepen werd op 26 juni 1919 opgericht met als taak het verrichten van politiediensten ten behoeve van het leger. De haan met het onderschrift 'Ik waak', afgebeeld op de draagspeld, wordt min of meer beschouwd als het officiŽle embleem.
 


Korporaal der Politietroepen Willem Leegwater.  Geb. 10-12-1913 te Den Helder. NŠ 1940 in dienst bij de marechaussee. Opgepakt vanwege verzetsactiviteiten. Overleden in het concentratiekamp Buchenwald op  07-10-1942. 
(ingez: Gerda Zijl)


1926. Depot Korps Politietroepen te Nieuwersluis.


Foto album van Politietroeper Henrik Jansen 28 april 1926.

 


WF.Schifferstein Korps Politietroepen.
(ingez: H.Schifferstein zv)


Opperwachtmeester Gerrit Nieuwenhuijs van de brigade Hengelo trouwt met Mia Weterman in de St.Lambertuskerk te Hengelo.


Gerrit Nieuwenhuijs Hier als sergeant van het Korps Politie Troepen.
Kijk mee naar zijn militaire loopbaan in zijn fotoalbum


Een peloton Politietroepen en 1 Rijksveldwachter, omgeving Emmen.


Groepsfoto Korps Politietroepen Nieuwersluis.
Staand 2e van links Symen Hoekstra, geb. Steendam 27-10-1915, overl.in 1986 te Dokkum.
(ingez: Adries Hoekstra)


Politietroeper Karst Kamman.
Geb.18-8-1888.
(ingez:Karin Dikken)


Doorlaatpost De Poppe. Links Karst Kamman. De beide heren in burger hebben kennelijk ook iets met de grensovergang te doen. Zij zijn beide gewapend met een geweer. De doorlaatpost is gezien de tekst op het bord niet altijd geopend.
(ingez;Karin Dikken)


Waarschijnlijk een andere doorlaatpost nabij De Poppe. Rechts staat Karst Kamman.
(ingez: Karin Dikken)


 Karst Kamman.
Geb.18-8-1888.
(ingez:Karin Dikken)


A.W.L. van Delden als korporaal.


Korporaal Overduin bij het Korps Politietroepen.
(ingez: Dick Overduin)


Uniformjas met nestel korporaal Korps Politietroepen


Uniformjas met nestel sergeant Korps Politietroepen.


Korporaal Overduin bij het Korps Politietroepen.
(ingez: Dick Overduin)


Herinnering wandbord.

"Het Korps Politietroepen 1919 - 1940, de politiemilitair als steunpilaar van het wettig Gezag".
Proefschrift in boekvorm over de geschiedenis van het Korps Politietroepen.
Geschreven door: drs. J.P.E.G. Smeets.
Uitgegeven door: Stichting van Houten en de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee.
Druk: Klomp Grafische Bedrijven b.v., Soest, 1997:
 ISBN 90 9010555 7

Koning Willem III Kazerne Zandpad 3 te Nieuwersluis. Gebouwd in 1867 .
Van 1922 tot 1940 Depot  van het Korps Politietroepen.
Van 1940 tot 1945 Opleidingsschool Marechaussee,  Arbeidsdienst, Rijks Opvoedingsgesticht, Tuchtschool en Centraal Bewaringskamp politieke gevangenen.
In1946 wordt het een Depot en opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee, met een straf- en tuchtklasse. Na 1950 wordt de naam veranderd in Depot voor Discipline. Omstreeks 1981 wordt de naam wederom gewijzigd in Militair Penitentiair Centrum.Politietroeper.


Mannen van het Korps Politietroepen ergens aan de grens.
(fotoarchief van John Drost)7-9-2010


Nestel Korps Politietroepen.


G. van Solkema als PT-er 1936.
(bron SMC maart 1991)


Groepsfoto met Politietroepers.
Een groepsfoto van een afdeling Korps Politietroepen. Wie herkent personen en/of de plaats?
 (fotoarchief Koekman militaria Beek en Donk)*


Korps Politietroepen.


Patrouille Korps Politietroepen.
(fotoarchief van Ben Boekelder)31-1-12*


Verkeerscontrole militair verkeer.
 


Politietroepen.


Politietroepen.


Wieland, Jansen, Assendelft, de Leeuw.


Politietroepen op de schietbaan.


Opleiding Politietroepen te Veghel of Nistelrode.


Bijstand Marechaussee en Politietroepen te Borculo 1925.


Politietroepen per rijwiel.

Politietroepers in actie.

1920. Onbekend lid Korps Politietroepen gelegerd te Simpelveld .
(foto van American Automatic Photo Cy Steenweg 8a Roermond)
(fotoarchief van Peter Vetter)

De latere marechaussee W.G.J. Beek rechts bij het korps  Politie Troepen.
(foto van Wil Verhoeven-Beek)30-12-2010


Klik voor groter formaat.


Korps Politietroepen en Marechaussee bijstand te Amsterdam 1935.


Pieter Wolters


Bosch, Vos


In het midden met hond Klaas Kruit, geboren op 18/02/1918 en overleden op 18/09/1994. Klaas Kruit was gelegerd in Ooltgensplaat en is met die groep in Engeland aangekomen, alwaar hij de commando/opleiding gevolgd heeft en daarna geplaatst werd bij no.2 Dutch troop.


Oud Brigadecommandant Nunspeet Aoo Webber.


 

Het korps Politietroepen verzorgde in de mobilisatie o.a. de bewaking van de bruggen over de rivieren.
De latere adjudant-onderofficier van het Depot KMar, Jan Merema


Villa aan de Wilhelminalaan te Helmond alwaar Politietroepen waren gelegerd.
Versieringen bij de geboorte van Prinses Beatrix.


De Citadel te 's-Hertogenbosch. Kazerne van het voormalig Korps Politietroepen.
(foto Wieger Steenbergen)


Groepsfoto van een klas der Politietroepen inclusief kader uit de periode 1922-1940, foto plaats: vermoedelijk Nieuwersluis, Depot Politieitroepen, Koning Willem III kazerne.
(ingez: Cees Zuidema)


Foto van een korporaal der Politietroepen (links) en een sergeant der Politietroepen (rechts). Plaats en datum onbekend.
(ingez: Cees Zuidema)

 

 

 

 

Album van Willem Leegwater

 
 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.