\Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen IBuitenland

 


Koninklijke Marechaussee
Brigade Hallum
 .

De bereden brigade Hallum werd uitgezet op 22 december 1894 en ondergebracht in een huur-kazerne tussen Hallum en Marrum waarvan de huur eerst f.950 en sedert 1 januari 1920 f.1050 per jaar bedroeg. In 1908 werd de sterkte gebracht op 3 onberedenen en in 1918 op 5 onberedenen.
Opvolgende commandanten waren:
K. Veen tot 2 mei 1995, J. van Waard tot 11 november 1895, J. Helder tot 10 november 1903, J.L. Kamphuis tot 17 april 1906, F. Bergsma tot 26 november 1912, J. van der Laan tot 7 september 1915, P. Vettenburg tot 3 juni 1916, G. Kramer tot 1 juli 1920, J.H. van Brakel tot 15 februari 1921, S. Bakker tot 16 december 1923, E.J. Woerts tot 30 december 1928, P. Dijkstra tot 2 september 1929.
De brigade Hallum werd opgeheven op 31 december 1929.

De voormalige marechausseekazerne van de brigade Hallum aan de Ljouwerterdijk te Hallum.
(Fotoarchief Jaap Bontsema)


Openbare verkoop. Krantenknipsel.
Uit de Leeuwarder Courant van december 1895.
(ingez: Cees Zuidema)

Albertus Hogenberk geb. te Zwolle op 14-3-1893.
In dienst op 8-6-1914 tot aan zijn pensioen op1-5-1940.
Behoorde tot de brigades Veenwouden 1914(Quatre Bras)-Hallum, brigcmdt Hijkersmilde 1923 en Brigcmdt Veenhuizen 1936.
(archief Mw. Hogeberk)
(ingezonden en dank aan Jan Moesker)
Gevraagd: Foto's personeel brigade Hallum.


Marechaussee van de brigade Hallum bij onderzoek ontspoorde tram.
(ingez: Cees Zuidema)


terug

 

 

 
Friesland
Homepage
Buitenpost
Dokkum
Drachten
Franeker
Gorredijk
Hallum
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Makkum
Noordbergum
Noordwolde
Oosterwolde
St.Anna Parochie
Sloten
Sneek
Witmarsum
Wolvega
Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.