Diploma's I Legitimatiebewijzen I Sportdiploma's I Oorkonden I Akten I Verklaringen I Betuigingen I Boekwerken I Home I
 

 


De sportieve marechaussee W. van Dalen getuige deze sportdiploma's.

 

Bewijzen uit de fotoalbum van Jacob Zeelberg.


Het zgn MLV-diploma


Gerechtigd tot het dragen van de MLV speld.

met zwemmen..

 

 


 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.