I Diploma's I Legitimatiebewijzen I Sportdiploma's I Oorkonden I Akten I Verklaringen I Betuigingen I Boekwerken I Ons Wapen I Home I
 

  

Boekwerken.


Cover boekwerk Marechausseevereniging.
(ingez: Cees Zuidema)


Boekwerk tgv. 200 jaar bestaan Kon. Marechaussee.


Tijdschrift Ons Wapen van 1954 tot 1997.
43 Jaargangen. Een gedeelte daarvan is gescand in verschillende formaten. Er wordt aan gewerkt om deze allemaal te digitaliseren.

Met vele KB's, data oprichtingen brigades/commandanten/verhalen etc over de 2e  divisie tot 1939.
(archief webmaster)


Zeer volledig boekwerk brigades/huisvesting/commandanten
voormalige 4e divisie.
(archief webmaster)*


Verzameling webmaster.


Replica van het Guldenboek.(Collectie webbeheer)


Africhten van de politiehond voor de Kon.Marechaussee.1910


De Geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Geschreven door Mr. W. van den Hoek, Generaal-Majoor der Koninklijke Marechaussee b.d., oud-Commandant van het Wapen.
Uitgegeven door: Stichting 'Ons Wapen', Raamweg 4, 's-Gravenhage, mei 1963.
Druk: Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij, Apeldoorn.
Meer over de geschiedenis van het Wapen.

"De wilde veenkat".
Roman over het reilen en zeilen op een brigade van de KMar in het Drentse veengebied in de jaren voor 1940.
Geschreven door de oud-Marechaussee P.J. Stavast.
Uitgave en Druk: Zomer & Keuning Boeken B.V., Ede, 1980: ISBN 90 210 3482 4
.

"Zonder vrees en zonder blaam, 175 jaar Koninklijke Marechaussee".
Jubileum- en Geschiedenisboek over de Koninklijke Marechaussee.
Geschreven door J.A. de Jonge.
Uitgave en Druk: De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1989: ISBN 90 6707 2122


"175 Jaar Koninklijke Marechaussee, een jubileum gevierd".
Een terugblik op een jubileumjaar Koninklijke Marechaussee.
Samengesteld en Uitgave: door de Afdeling Marechausseevoorlichting Den Haag.
Druk: Centrale Drukkerij en Publikatievoorziening Ministerie van Defensie Emmen, 1990.


"Het Korps Politietroepen 1919 - 1940, de politiemilitair als steunpilaar van het wettig Gezag".
Proefschrift in boekvorm over de geschiedenis van het Korps Politietroepen.
Geschreven door: drs. J.P.E.G. Smeets.
Uitgegeven door: Stichting van Houten en de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee.
Druk: Klomp Grafische Bedrijven b.v., Soest, 1997: ISBN 90 9010555 7


"Fotoboek Koninklijke Marechaussee".
In opdracht van Commandant Koninklijke Marechaussee vervaardigd ter gelegenheid van de opening van de Koningin
Beatrixkazerne te Den Haag op 25 maart 1998.
Samengesteld en Uitgave: Sectie Interne Voorlichting Staf Koninklijke Marechaussee.
Druk: Klomp Grafische Bedrijven b.v., Soest, 1998."De affaire Oss, van lokaal conflict tot nationale rel".
Wetenschappelijk verslag in boekvorm omtrent de misdadigheid in Oss en de brigade Koninklijke marechaussee aldaar.
Geschreven door: Jos. P.E.G Smeets.
Uitgave en Druk: Wereldbibliotheek b.v., Amsterdam, 2001: ISBN 90 284 19403

"Brigade Raalte" Het Wapen der Koninklijke Marechaussee te paard in Raalte.
Historie van de brigade Raalte, opgericht in 1890 tot aan de 2e Wereldoorlog.
Geschreven door: Ria Oude Vrielink - van Zuidam.
Uitgegeven door: Guldemond Raalte, Salland serie.
Druk: DD-MC-Digitale Druk, Raalte, 2004: ISBN 90 71429 40 7

"De Prijs van Vrijheid betaald op D-Day".
Biografie van de wachtmeester der Koninklijke Marechaussee en Verzetsstrijder H.J. Blaauwgeers.
Geschreven door: zijn dochter Herma J. Blaauwgeers.
Uitgave en Druk: Uitgeverij de Keukenla, Bunnik, 6-6-2004: ISBN 90 77731 02 4
       
"Verzetsman in uniform"
Verzetsverhaal in de serie Getuigen van Westerbork, van de Marechaussee en Verzetsstrijder A.J. Mulder.
Geschreven door: Ad A.J. Mulder.
Uitgegeven door: Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Druk: Reinier van der Kooi, Veendam, 2004: ISBN 90 72486 22 6

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol 1946/2007" in historisch perpectief.
Geschiedschrijving van de brigade Koninklijke Marechaussee Schiphol.
Geschreven door: Ben Langendoen en Peter Kok, beiden 1e Luitenant der Koninklijke Marechaussee b.d.
Uitgegeven door: District Koninklijke Marechaussee Schiphol.
Druk: OBT b.v. Den Haag, 2008

"Het Wapen Onder Dak".
De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814 - 2008.
Geschreven door: Michael van der Zee en Gijs Rommelse.
Uitgegeven door: Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Uitgeverij Boom, Amsterdam.
Druk: A-D Druk, Zeist, 2009: ISBN: 978 90 8506 640 8

"Koninklijke Marechaussee brigade Boxtel".
Geschiedenis van de brigade Koninklijke Marechaussee Boxtel, 1819 - 1940.
Geschreven door: Christ van Eekelen, kapitein der Koninklijke Marechaussee b.d.
Uitgegeven door: Heemkundekring Boxtel.
Druk: Print & Bind, Boxtel, 2009: ISBN: 978 90 813764 2 6

"Een Wapen tegen Terreur".
De Geschiedenis van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht 1972 - 2006.
Geschreven door: Christiaan van der Spek.
Uitgegeven door: Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Uitgeverij Boom, Amsterdam.
Druk: Boom, Amsterdam, 2010: ISBN 978 90 8506 824 2

"50 Jaar Dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee, 1946 - 1996".
Geschiedenisboek over 50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee.
Geschreven door: H.G. Poels, reserve-Majoor der Koninklijke Marechaussee b.d.
Uitgegeven door: Stichting Marechaussee Contact en Stichting Marechaussee Museum
Druk: OBT b.v., Den Haag, 2010:

"Autobiografie Marten Mobach".
Verzetsverhaal en biografie van de Marechaussee te paard en Verzetsstrijder, geboren 15 juni 1919 te Franeker.
Geschreven door: Marten Mobach , Kapitein der Koninklijke Marechaussee b.d.
Uitgegeven door: in eigen beheer door Marten Mobach.
Druk: Kerkebosch Grafische Communicatie, 2011.


"Reunie 27e Wachtmeesteropleiding KMar 04-09-1970 t/m 03-09-2010".
Verzamelde KMar Levenslopen van 61 jaargenoten van deze opleiding.
Samenstelling: Reuniecommissie Lukas Hulzebosch, Albert Koopman, Berend Raterink, Cees Zuidema.
Uitgegeven door: in eigen beheer door de Reuniecommissie, 2011.
Druk: Drukwerk-Centrum.nl b.v., Kolham.

Door Mr.W.van den Hoek
Oud commandant van het Wapen. 

 

 

De geschiedenis van de brigade Koninklijke Marechaussee
Ossendrecht/Putte
door A.J. Oele Aoo der KMar.1997. Boekwerken zakboek HOvJ Kmar.
(ingez: Cees Zuidema)


1990. Zakboek RVV Politie/Kmar.
(ingez: Cees Zuidema)

 

 

Het Guldenboek

Museum Brochures

Voorschriften

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.