Diploma's I Legitimatiebewijzen I Sportdiploma's I Oorkonden I Akten I Verklaringen I Betuigingen I Boekwerken I Home I
 

 


Het document waarin op 26 oktober 1814 werd vastgelegd dat er zal worden opgericht een Corps Marechaussee. De naam Gendarmerie is hierin vervangen door Marechaussee.

 

 


 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.