Koninklijke Marechaussee
 Militairen behorende tot
het Wapen der Koninklijke Marechaussee
van 1812 tot 1940.
 

                Statistisch overzicht reden van Ontslag.         
 A = Overgang in andere overheidsbetrekking                          65   0.47%

 B = Einde registratie i.v.m. afscheiding Belgie                    689   4.94%

 D = Desertie                                                       194   1.39%

 E = Einde verbintenis                                              867   6.21%

 G = Gebreken                                                       169   1.21%

 H = Huwelijksverbod                                                100   0.72%

 I = Ongeschikt                                                     211   1.50%

 K = Datum en (meestal) reden dienstverlating onbekend              118   0.85%

 L = Eervol ontslag. Ontslag wegens reorganisatie v.h. Wapen        102   0.73%

 M = Einde Dienstbetrekking, doch komt later terug                  117   0.84%

 N = "Ontslag" of "Paspoort" zonder nadere vermelding van reden    2139  15.32%

 O = Overlijden                                                     513   3.68%

 P = Pensioen of Wachtgeld                                         1452  10.40%

 R = Eigen verzoek                                                 1304   9.33%

 S = Gesneuveld of tijdens dienstuitoefening overleden               19   0.14%

 T = Overgeplaatst naar ander militair korps                        745   5.34%

 V = Overgeplaatst naar andere Marechaussee Cie, Divisie etc       3177  22.75%

 W = Weggejaagd, wangedrag, dronkenschap, Vonnis, Eerloos enz.      728   5.22%

 X = Einde onderzoek-periode. 18-5-1940 nog in dienst              1242   8.90%

 Z = Zelfmoord etc                                                    8   0.06%

                                                                  ----- ------

                                                       Totaal :   13959 100.00%

                                                                  ===== ======

 

 


 

 

 

Klik hier voor de
bijbehorende
codes

Terug naar de
inleiding

Statistieken