Sporen uit de 4e jaargang nummer 2 van Ons Wapen 26 december 1957

 

 

Tijdschrift Ons Wapen
Uit vroeger tijden
Familie Sporen
Sporen op het internet
Advertenties van toen
Beroepsopleidingen
Verzamelingen

Oproep
Boekwerken
Gezocht
Zuster Korpsen
Wapenfeiten
Home
 

 

 

                                         

                    30-10-1957. Afscheid van generaal BRPF.Hasselman, chef generale staf. adjudant bd.HM.de koningin. Een eskadron Koninklijke Marechaussee défileert.

                      

  

                       

    

                

                 
                  Rust... foto dpl.mar.Scheefhals
 

                   naar overzicht