Limburg I Noord- Brabant I Zeeland I Utrecht I Zuid-Holland I Noord-Holland I Gelderland I Overijssel I Drenthe I Friesland I Groningen I Buitenland

 


Brigade Koninklijke Marechaussee Veenwouden.

In 1893 wordt door defensie  gelden aangevraagd z om oa te Veenwouden (3e Divisie) een marechausseebrigade te vestigen. In maart van dat jaar wordt bij Kon.besluit nr.16 een bereden brigade uitgezet te Veenwouden.


Frontale foto van het complex Schiere- of Grove Stins en bijbehorende woningen.
KMar personeel en gezinsleden staan op de voorgrond.
Let op de speciale constructie voor het Wapenschild tegen het schilddak.

Foto van de Schierstins, deels ingestort, met klimop.
De instorting is gebeurd op 6 oktober 1905 tijdens een zware storm die in Friesland veel schade aanrichtte.
Ik weet met bijna 100% zekerheid dat de foto gemaakt is op 21 oktober 1905.
In de bijlage een krantenartikel over deze instorting.
De foto klopt exact hiermee.

Links onder op de foto staat een marechaussee met zijn dochtertje.
De marechaussee is Klaas Veen, op dat moment brigadier brigade commandant in Veenwouden.
Bij hem staat zijn dochtertje Reina, geboren in Nieuwe Pekela.
Klaas trouwde op 26 juni 1896 in Onstwedde en was brigadier in Nieuwe Pekela.
Op 21 oktober 1898 wordt zijn dochter Reina geboren.
Ik denk dat de foto gemaakt is op haar 7de verjaardag.
Jan Moesker

 

 


Foto van hetzelfde complex nu genomen vanuit z-o-richting.


Foto van hetzelfde complex nu genomen vanuit z-w-richting
(foto's gedateerd 1907 ingezonden door Cees Zuidema, bron Fries Archief)

"Schierstins" in Veenwouden is nog de enige Friese verdedigingstoren

VEENWOUDEN ó Wie Veenwouden binnenkomt door de Hoofdstraat, ziet aan de linkerhand een oud historisch gebouw staan. Het is een oude verdedigingstoren, de "Schierstins". De toren, die rond 1300 door nonnen is gebouwd, is de enige overgebleven Stinsverdedigingstoren in Friesland. De bijgebouwen zijn gebouwd in het begin van de achttiende eeuw. De Stins werd in de vroegste periode bewoond door CisterciŽnzer monniken. Latere bewonerswaren een burgemeester, een arts, een notaris, marechaussees, een postkantoorhouder en soldaten. Nu biedt het gebouw onderdak aan onder meer een museum en de VVV.

Bewoners

De Schierstins heeft vele eigenaars gekend. Doordat de Stins in handen kwam van de Staten van Friesland, als gevolg van de Reformatie, moest het verkocht worden. Dit gebeurde op 19 januari 1596 aan Aeicke Gerritsdochter, weduwe van Jacob Clases. Zij is dus de eerste eigenaar. Na haar zijn er nog velen gevolgd. We willen er enkelen noemen. In het jaar 1786 was professor Manger eigenaar van de Stins. Na hem kwam baron Van Heemstra. Hij heeft het ingericht als particulier museum.

In 1793 is er geen vee meer aanwezig. Onder normale omstandigheden zou dit niet vreemd zijn, als er ook inderdaad in voorgaande jaren vee aanwezig geweest was, maar dat is nu juist niet het geval. Tegenzin in het betalen van belasting kan hiervan de reden geweest zijn.

Rinske Scheltinga Spree verhuurde in 1893 de Stins aan het ministerie van oorlog. Dit ministerie gebruikte de gebouwen als huisvesting voor een detachement marechaussees. Deze vertrok voor 1915 uit Veenwouden.
 

De marechaussees leefden daar wel in een gebouw dat in erbarmelijke staat was. Maar deze kazerne was wel een van de meest exotische locaties in Nederland.

Opvolgende kazerne was Noordbergum/Quartrebras, dicht in de buurt.
Tekst van Jan Moesker
.

 


1906.

1903


1906


1904


Waarin eens de marechaussee brigade Veenwouden gehuisvest was.
(Krantenberichten ingez: Jan Moesker)


Voormailge marechausseekazerne van de brigade Veenwouden.
(foto van Peter Groenhout©)

 

 

 

 

 
Friesland
Homepage
Buitenpost
Dokkum
Drachten
Franeker
Gorredijk
Hallum
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Makkum
Noordbergum
Noordwolde
Oosterwolde
St.Anna Parochie
Sloten
Sneek
Veenwouden
Witmarsum
Wolvega
Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.