Oude doos  Fotoalbums  | Trouw in 't  blauw  | Krantenknipsels | Werving | Personeel  1814-1940  | Doorlaatposten  |  Rijksvaartuigen  | Politietroepen  |  Documenten  |  Rijkswapenschilden  |  Wandborden  | Sport  |  zangkoren en muziekkorpsen  | Brigades en kazernes Monumenten  |  Herdenkingen  |  Bijstand  | Home  |

 

 

Sporten bij de Koninklijke Marechaussee.Judo in de dertiger jaren.
(archief webmaster)


(fotoarchief Cees Cuperus)


Boksles op de van Haeftenkazerne.

Lessen zelfverdediging door Wladimir Kasulakow.
(Coll. H. Bouman)
Zie meer van Haeftenkazerne.

De marechaussees van het depot van Haeftenkazerne klaar voor het examen "redden van drenkelingen" in het sportfondsenbad aan de Badhuisweg te Apeldoorn.
(coll.H. Bouman)


Zweedse Gym op de van Haeftenkazerne.


Boksles tijdens de opleiding op het depot van Haeftenkazerne te Apeldoorn jaren 30 vorige eeuw.


Wielersport.

 


MarI Pouw, wmr. PD. van der Grijn, wmrI.AR. de Boer en wmr. GJA.Smelt.
11 september 1991.
(foto van Gerald Smelt)*

Schietsport bij de Koninklijke Marechaussee. 

 


 

Wapenkampioenschappen
Album vierdaagse
Album Voetbal
Home

 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.