Oude doos  |  Fotoalbums  | Trouw in 't  blauw  | Krantenknipsels | Werving | Personeel  1814-1940  | Doorlaatposten  |  Rijksvaartuigen  | |  Politietroepen  |  Documenten  |  Rijkswapenschilden  |  Wandborden  | Sport  |  zangkoren en muziekkorpsen  | Brigades en kazernes  |  Monumenten  |  Herdenkingen  |  Bijstand  |  Gastenboek  |  Home  |

 


Toon Boer V
In zijn woonplaats Apeldoorn, is in het Gelre –ziekenhuis op zaterdag 27 maart j.l. op 91 jarige leeftijd overleden, oud adjudant-onderofficier Antoon (Toon) Boer.
Hij was de grondlegger voor de muziek binnen de KMar, wat nu het huidige Trompetterkorps is.
In 1937 was hij als dienstplichtige opgekomen bij het 8e Regiment Infanterie te Arnhem en werd tamboer/hoornblazer met in het achterhoofd na zes maanden dienst weer terug te keren naar zijn geboorteplaats Spijk, bij Lobith. Maar hij had aan het militaire leven geroken en liet Spijk achter zich en trad weer tot de muziek van 8 RI.
Werd op 12 juni 1939 beroeps-tamboer/hoornblazer 2e klasse.
De mobilisatie was daar en Boer werd met 8 RI bij de Grebbeberg gelegerd. Lag in een schuttersputje onder vuur onderaan de brug daar en maakte de oorlog van dichtbij mee.
De capitulatie volgde na het bombardement van Rotterdam en dat was einde dienst voor Boer. De bezettingstijd kwam hij door als douanier, onderduiker en was lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Haalde zijn politiediploma A en B nog om wat achter de hand te hebben voor later!
In 1945 werd hij weer aangesteld tot korporaal tamboer/hoornblazer bij de K.L.
Die functie stelde toen na de oorlog niet zoveel voor.
Nederlands-Indië gaf echter werk aan de winkel en Toon Boer vertrok daarheen als OVW-er
Ook daar verrichtte hij, behalve de militaire functies, ook taken op muzikaal gebied. Zo heeft hij een keer met kerst in de tropenkerstnacht het Stille Nacht gespeeld. Dat was erg ontroerend geweest!
In 1948 begroetten de inwoners van Spijk, Toon Boer een welkom thuis uit Indië met uitgestoken vlag en ereboog en het bekende ’Slamat Datang’ erop en men ging over tot de orde van de dag.
Toon trad weer toe tot de militaire muziek en het werd het muziekkorps van het Regiment Stoottroepen. Dat was geen lang leven beschoren en de leden werden ingedeeld bij de nieuw opgerichte Luchtmachtkapel. Boer koos echter voor de Koninklijke Militaire Kapel.
Zijn opperste muziekchef Dr. Walter Boer verzocht Toon Boer (geen familie) om een muziekeenheid op te richten bij het Depot KMar. Of dat aan zijn muzikale gaven of aan zijn behaalde politiediploma’s lag is nooit duidelijk geworden maar hadden beide wel een pre voor hem.
In 1949 maakte hij de overstap van sergeant tamboer/hoornblazer der Grenadiers
naar de KMar en ging in Apeldoorn aan de slag, letterlijk en figuurlijk!
Begon met het werven binnen de beroepsopleidingen voor de blazers en tamboers en dat resulteerde dat op 15 april 1950 officieel de Drumband KMar was geboren.
In 1958 worden er dienstplichtige marechaussees opgeroepen voor de ‘muzikale vulling’ van de Drumband. Veel optredens heeft Toon Boer met zijn band gemaakt en veel goodwill verricht voor de KMar.
De maitre-stok gaf hij in 1976 over aan korporaal Braafhart en Boer ging met F.L.O.
Een bekende verschijning op muzikaal gebied binnen ons Wapen is heen gegaan!
De herdenkingsdienst voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op donderdag
1 april a.s om 13.00.uur in de aula van Crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen, Apeldoorn.
Tekst: Kapt.bd.KMar Joop Rump.

 


Historisch Tamboerkorps.

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.